Gjønneshagen – boligprosjekt

Vi prosjekterer lydforhold for 131 leiligheter på Gjønneshagen ved Gjønnes T-banestasjon i Bærum. Utbygger er Skanska.

”Gjønneshagen ligger fint og rolig til på Bekkestua i Bærum. Tomten ligger med tilknytning til både kulturlandskap og hagelandskap. Vi har prøvd å hente igjen disse landskapstypene både i utforming og beplantning. Generelt er ambisjonen at området skal fremstå som et etablert og rikt boligområde så tidlig som mulig. Det skal plantes vegetasjon som gir et frodig, variert og grønt preg som frukttrær, bærbusker, tuntre, stauder og hekker. Bebyggelsen er tenkt å fremstå som klassisk, ryddig og med høy kvalitet. I tillegg til rause leilighetsplaner, gode uterom og store balkonger, er det viktig med varig og vedlikeholdsfritt materialbruk. Bygningene er satt sammen av flere elementer, som hver er tenkt å fremstå med en klar egenart. Byggene, som er tegnet av Spor arkitekter vil ha teglfasade, med balkongrekkverk og håndløper i tre som vil patineres over tid. Tanken er at innslaget av treverk skal ta opp Gjønnes trehus boligfeltet som ligger i bakkant av Gjønneshagen. Inngangspartier er tenkt utført i betong med dekorative elementer.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 47 til 171 kvm, fordelt på 2- 5 roms, med flest 4-roms. Felles for alle leilighetene er at de har gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse, moderne bad og kjøkken, ekstra romslige uteplasser/balkonger og store vindusflater som gir godt med lys og god romfølelse. Alle leilighetene leveres med en eller flere innvendige boder samt bod og garasjeplass i kjeller.”

Mer info: ekstern link.