Baroniet Rosendal -ny musikkfestival i ny sal

”Spenningen knyttet til den nye kammermusikkfestivalen i Rosendal, der vi prosjekterer akustikken, steg minst tre hakk etter at Leif Ove Andsnes i går lanserte den nye musikkfestivalen som skal arrangeres for første gang i august 2016: ’Musikere av høyeste verdensklasse’!” (-Magne Skålevik, ansvarlig prosjekterende for akustikk)

Som man ser på bilder og tv-innslag er ikke salen helt ferdig.

Dagsrevyen fra 25.11.15: nrk.no

NRK artikkel: nrk.no

Bergens Tidende: bt.no

 

 

Bilde: Magne har med seg sønnen Lui på etterklangsmålinger i den nye konsertsalen på Baroniet.

Gjønneshagen – boligprosjekt

Vi prosjekterer lydforhold for 131 leiligheter på Gjønneshagen ved Gjønnes T-banestasjon i Bærum. Utbygger er Skanska.

”Gjønneshagen ligger fint og rolig til på Bekkestua i Bærum. Tomten ligger med tilknytning til både kulturlandskap og hagelandskap. Vi har prøvd å hente igjen disse landskapstypene både i utforming og beplantning. Generelt er ambisjonen at området skal fremstå som et etablert og rikt boligområde så tidlig som mulig. Det skal plantes vegetasjon som gir et frodig, variert og grønt preg som frukttrær, bærbusker, tuntre, stauder og hekker. Bebyggelsen er tenkt å fremstå som klassisk, ryddig og med høy kvalitet. I tillegg til rause leilighetsplaner, gode uterom og store balkonger, er det viktig med varig og vedlikeholdsfritt materialbruk. Bygningene er satt sammen av flere elementer, som hver er tenkt å fremstå med en klar egenart. Byggene, som er tegnet av Spor arkitekter vil ha teglfasade, med balkongrekkverk og håndløper i tre som vil patineres over tid. Tanken er at innslaget av treverk skal ta opp Gjønnes trehus boligfeltet som ligger i bakkant av Gjønneshagen. Inngangspartier er tenkt utført i betong med dekorative elementer.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 47 til 171 kvm, fordelt på 2- 5 roms, med flest 4-roms. Felles for alle leilighetene er at de har gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse, moderne bad og kjøkken, ekstra romslige uteplasser/balkonger og store vindusflater som gir godt med lys og god romfølelse. Alle leilighetene leveres med en eller flere innvendige boder samt bod og garasjeplass i kjeller.”

Mer info: ekstern link.

Bodø Rådhus

Brekke & Strand har fått i oppdrag å bistå arkitektkontoret atelier – lorentzen – langkilde med å realisere visjonen i deres vinnerprosjekt for Bodø Rådhus:

«Ved å ta utgangspunkt i Rådhuset og Banken er det vår visjon å skape én samlet byggning med en harmonisk balanse mellom nytt og gammelt – Hvor det eksisterende og det nyes kvaliteter gjensidig styrker hverandre.»

Den største akustiske utfordringen blir å dempe lydutbredelsen i et stort sammenhengende volum som binder sammen ulike arealer med hvert sitt yrende liv.

BRA=12000m2

Saksbehandler for Brekke & Strand er Magne Skålevik.

(Kilde til illustrasjonen er atelier – lorentzen – langkilde.)

Meierikvartalet – Lillestrøm

For prosjektet Meierikvartalet Lillestrøm er vi engasjert av Øie Eiendomsutvikling AS for å utrede støyforhold i forbindelse med regulering av kvartalet. Det er foreslått en kombinasjon av kontor, forretning, bolig, hotell og offentlig tjenesteyting med et samlet areal på 60.000 m2.

Målet er å skape en attraktiv, ny bydel med offentlige utearealer og gangavstand til togstasjonen. Det høyeste bygget er planlagt med 19 etasjer, så dette kommer til å bli nye landemerker i Lillestrøm sentrum.

KHIO får nye studioer for ballett, opera og teater

Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere etapper det siste tiåret fått nye lokaler i gamle, ærverdige Seilduksfabrikken.

Nybygget fra 2003 rommer statens høgskoler for scenekunstfagene og er et av Nord-Europas største scenehus – lite kjent for andre enn de som jobber og studerer der.

På nyåret kan de tre scenekunstfagene Opera, Ballett og Teater også ta i bruk hvert sitt nye studio i det gamle bygget langs Steenstrups gate.

Brekke & Strand v/ Magne Skålevik har hatt ansvaret for akustisk prosjektering. Som vanlig ved ombygging av eksisterende bygg til bruk med mye musikk, har det særlig vært store utfordringer med å oppnå god lydisolasjon.

Romakustisk har man i sangstudioet søkt en balanse mellom nok klang for sang, men likefullt tilstrekkelig akustisk demping for kraftige operastemmer. Ballett har den krevende kombinasjonen av musikk og store speilflater, men i godt samarbeid med arkitekt har vi lykkes å finne plass til det vi tror er en passende mengde veggabsorbenter i ballettstudioet.

Vi ønsker KHIO lykke til med de nye lokalene!