Orkanger havn

Brekke og Strand Akustikk jobber for tiden med kartlegging av støy i fra havnevirksomhet ved Trondheim havn – Orkanger havn.

Dette er et stort havneområdet som skal utvides med ny containerhavn som skal avlaste Trondheim havn i Trondheim. Orkanger havn ligger ikke langt unna boligbebyggelse og dermed har støy et høyt fokus!

Havneområder har komplekse støybilder da det er blanding av mange kilder og varigheten av disse.

Noe av virksomhetene som holder til der er Technip som driver med produksjon av rør for plassering på havbunnen. Rørene blir fraktet med båt hvor de blir spolet på store hjul.  Spoling av rør på båt er en høyteknologisk prosess som er tidkrevende og har en kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Måling av støy fra dette er utfordrende siden ‘’kilden’’ er av betydelige dimensjoner.

Brekke og Strand skal kartlegge spolebåtene og de andre støykildene ved Orkanger havn i tiden fremover. Kartleggingen skal sørge for at boligbebyggelsen i området blir ivaretatt så Orkanger havn og naboer rundt får felles gode forhold til virksomheten!

PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand AB

PetroPort AB velger STOREBROR fra Brekke & Strand.

STOREBROR er Brekke & Strands tjeneste for ubetjent kontinuerlig måling av støy som vi velger spesielt for hver kunde og plassering. Vi hjelper våre kunder til å velge systemløsningen på markedet som passer best for kundens behov, uavhengig av produsent.

STOREBROR betyr kontinuerlig måling av støynivået på ett eller flere steder i industrien eller i nærområdet som åpner for en mer detaljert forståelse av støysituasjonen, og utgjør dermed et viktig verktøy i kundens miljøarbeid.

Kartlegging av industristøy

Brekke & Strand Akustikk AS gjennomfører en kartlegging av industristøy i fra de forskjellige anleggene til Statkrafts fjernvarmenettverk i Trondheim. Dette innebærer å måle støy i fra de enkelte industristøykildene ved hvert av anleggene. Ikke alle industristøykildene er like lett tilgjengelige og er mer krevende å få kartlagt. Ved skorsteinsmåling utstyres man med klatreutstyr og klatrer til topps med måleutstyr for å gjennomføre målinger.

Brekke & Strand leverer støymålinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) til Alfa Laval Tumba AB

Brekke & Strand har utført akustiske målinger som en del av FAT (Factory Acceptance Test) av ulike sentrifuger ved Alfa Laval Tumba AB. To komplette utstyrspakker, hvor sentrifuger inngår som viktige komponenter, skal leveres til to av Statoils offshorefelt. Støymålingene er utført ved å måle lydintensitet i henhold til ISO 9614-2 på plass i verkstedet hvor utstyret er montert.

Nytt oppdrag: Oppfølging av arbeidsmiljø Safe Scandinavia TSV

Vi har nå fått i oppdrag av Westcon Yards om å bistå dem med oppfølging av støy på boligplattformen Safe Scandinavia frem mot ferdigstillelse sommeren 2015!

Oppdraget går i hovedsak ut på:

  •        Review of noise & vibration test procedures
  •        Noise & vibration test witnessing
  •        Review and follow up of Noise & Vibration Test Reports
  •        General follow up noise & vibration mitigating measures

Omfanget er estimert til om lag 2000 timer og hoveddelen av arbeidet vil gjøres i Oslo og Göteborg. Oppstart er umiddelbart og Kristian fra Göteborgskontoret har allerede vært i Düsseldorf for å være vitne under FAT.

Dette blir et spennende prosjekt for Brekke & Strand Akustikk!

Måling av vindmøllestøy

Brekke & Strand Akustik AB har fått i oppdrag å utføre støymålinger, analyser og rapporter i henhold målestandard IEC61400-11 (full compliance).

Vindturbinene det er snakk om er av typen SENVION MM82, 2MW. Det er første gang Brekke & Strand utfører målinger på denne type vindturbin.