Orkanger havn

Brekke og Strand Akustikk jobber for tiden med kartlegging av støy i fra havnevirksomhet ved Trondheim havn – Orkanger havn.

Dette er et stort havneområdet som skal utvides med ny containerhavn som skal avlaste Trondheim havn i Trondheim. Orkanger havn ligger ikke langt unna boligbebyggelse og dermed har støy et høyt fokus!

Havneområder har komplekse støybilder da det er blanding av mange kilder og varigheten av disse.

Noe av virksomhetene som holder til der er Technip som driver med produksjon av rør for plassering på havbunnen. Rørene blir fraktet med båt hvor de blir spolet på store hjul.  Spoling av rør på båt er en høyteknologisk prosess som er tidkrevende og har en kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Måling av støy fra dette er utfordrende siden ‘’kilden’’ er av betydelige dimensjoner.

Brekke og Strand skal kartlegge spolebåtene og de andre støykildene ved Orkanger havn i tiden fremover. Kartleggingen skal sørge for at boligbebyggelsen i området blir ivaretatt så Orkanger havn og naboer rundt får felles gode forhold til virksomheten!