Trekonstruksjoner -et intervju med siv.ing. Lars Strand

Trekonstruksjoner i 2015 – ny byggeskikk ?

– Det vi definerer som trekonstruksjoner i dag er nærmest en videreføring av de gamle laftehusene. Det går med mye tre. Tidligere bygget man i tre med bjelkelag og reisverk – dette var lavere bygg med maks to etasjer. Det som er nytt med massivtre som konstruksjon er at man bygger høyere hus, sier Lars Strand som har jobbet med bygg siden 70- tallet.

– På lydsiden er utfordringen det at massivtre knytter konstruksjonene mye sterkere sammen og man dermed får mye større lydoverføring. Høyden på husene medfører ikke større utfordringer, om bygget har to eller åtte etasjer er det de samme utfordringene for sammenføyning av konstruksjoner, påpeker Lars.

Hvilke fordeler har trekonstruksjoner?

– Primært må jeg fremholde miljøaspektet. Bruk av tre gir et gunstig Co2- regnskap. Produksjonen krever mindre energi enn for eksempel produksjon av betong og gips. Men vi ser at lydmessig har tre en fordel fordi lyden dempes fort ut. Du kan selv tenke deg når du borrer i betong kontra borer i en trevegg. I betongbygg høres det nesten overalt i hele bygget, for et trebygg er det knapt hørbart i naboleiligheten. Vi får også kommentarer på at et trehus oppleves som et stille hus. Dette er viktige bokvaliteter som vi jobber med å få med i den totale vurderingen av lydforhold sier Lars Strand og tilføyer at han også jobber med en spørreundersøkelse for å få et bedre bilde av trivsler og mistrivsler i massivtrebygg.

Hvilke bygningstyper er trekonstruksjoner godt egnet til?

– Det er godt egnet til kontorbygg, spesielt med cellekontorer, hybelbygg og hoteller vil være de aller beste bygningstypene. Spesielle skolebygg kan også være egnet – men om det er store arealer og store spenn vil man måtte ta andre konstruksjonsløsninger til hjelp. Lars påpeker at vi har vært med på boligprosjekter og man kan vise til gode lydmessige resultater men allikevel sier han: Skal vi bli tryggere på å bygge boliger så må det gjøres mer forskning på dette.

Hvilket råd kan du gi til en byggherre som ønsker å bygge i tre?

Lars sin klare anbefaling er å få med rådgivere som har bred erfaring med massivtre, spesielt viktig er det for fagene Brann, Byggeteknikk og Akustikk. Dersom man etablerer en funksjonsbeskrivelse der krav ikke harmonerer med egenskapene til massivtre har man en stor utfordring både økonomisk og fremdriftsmessig i byggesaken. Det er viktig for meg å understreke at vi akustikere synes dette er veldig spennende, sier Lars Strand.

 

Bilde av Remmen Studentboliger i Halden fra innovasjonnorge.no.

Nybyen Økern

Vi bistår Betonmast Selvaagbygg med vurdering av utomhus støyforhold i prosjektet Nybyen Økern. Det er snakk om bortimot 400 leiligheter, barnehage og næring. Vi bistår også Betonmast med innomhus lydforhold ved behov.

Vi har blant annet foretatt lydmålinger på bygde løsninger benyttet på Lillohøyden til bruk i prosjektering på Nybyen Økern.