Nybyen Økern

Vi bistår Betonmast Selvaagbygg med vurdering av utomhus støyforhold i prosjektet Nybyen Økern. Det er snakk om bortimot 400 leiligheter, barnehage og næring. Vi bistår også Betonmast med innomhus lydforhold ved behov.

Vi har blant annet foretatt lydmålinger på bygde løsninger benyttet på Lillohøyden til bruk i prosjektering på Nybyen Økern.