Norske Konsertarrangører presenterer: Lydmålinger og tiltak v/ Bo Engdahl

Simen (Tørnqvist) og Bo (Engdahl) holdt et foredrag på seminar på Øyafestivalen for bransjen ”Norges musikkarrangører”.

Fra nettsidene: http://oyafestivalen.no/seminarprogram/

”Mange arrangører møter utfordrende krav når det kommer til støygrenser i byer og tettbygde strøk. Da Øyafestivalen skiftet festivalarena fra Middelalderparken til Tøyenparken bisto Brekke & Strand Akustikk AS med lydmålinger i nabolaget på Tøyen. På dette seminaret vil de snakke generelt om forhåndsberegninger av lydnivå ved naboer, vurdering av beregningsresultater opp mot regelverk i Norge, målinger av lydnivå ved naboer under konserter og tiltak for å forhindre problemer med støyklager fra naboer.”

Nybyen Økern

Vi bistår Betonmast Selvaagbygg med vurdering av utomhus støyforhold i prosjektet Nybyen Økern. Det er snakk om bortimot 400 leiligheter, barnehage og næring. Vi bistår også Betonmast med innomhus lydforhold ved behov.

Vi har blant annet foretatt lydmålinger på bygde løsninger benyttet på Lillohøyden til bruk i prosjektering på Nybyen Økern.