”Støy og dårlig akustikk hindrer læring”

”Fortsatt bygges norske skoler uten tilfredsstillende hensyn til lyd i læringsrom. Budskapet er at tidlig planlegging er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende læringsmiljø.

– Ivaretagelse av akustiske premisser og løsninger i tidlig fase kan være helt avgjørende for om gode undervisningsforhold oppnås i et ferdig prosjekt, sier seniorrådgiver for akustikk i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen. Han påpeker at krav og anbefalinger skal sikre et tilfredsstillende læringsmiljø.”

Les hele artikkelen på bygg.no.

 

Bilde: bygg.no

”Akustikk for prosjekterende” -NAL

Vår egen Tore Moen holder 3 innlegg på kurset ”Akustikk for prosjekterende” i regi av Norske arkitekters landsforbund: http://kurs.arkitektur.no/1233795.

”Mange av de stedene vi oppholder oss til daglig er preget av mye støy, både kontorlandskap, kaffebarer og restauranter. I noen tilfeller kan det være så ille at stemmer og generell støy slenges fram og tilbake mellom veggene slik at det er umulig å føre en normal samtale.”

Program:

0850 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1 – Problematisering, begreper, regelverk

0905 – 0920
Hva er lyd?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

0920 – 0945
Akustikk i arkitekturen
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter as

0945 – 1015
Lydstandard – hvorfor er reglene om lyd slik de er?
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge       

1015 – 1030 Pause

Bolk 2 – Akustikk i hverdagen

1030-1100
Lyd og mennesker, om helse, trivsel og læring
Gunn Marit Aasvang, forsker, Folkehelseinstituttet (FHI) 

1100-1145
Lyd i skolebygg
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS   

1145 – 1200 Spørsmål

1200 – 1245 Lunsj

1245-1315
Akustikk i kontorbygg – ZEB Powerhouse
Elin Vatn, interiørarkitekt MNIL, Snøhetta

1315-1400
Bygningsdetaljer og forplanting av lyd
Hvilke detaljer og materialer tilfredsstiller hvilke krav?
Tore Moen, akustiker, Brekke & Strand Akustikk AS 

1400-1410 Pause

Bolk 3 – Lyd som formgiver

1410 – 1455
Masterkurs og studentworkshop om akustikk på  AHO – presentasjon
Bjørn Sandaker, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og  Bente Kleven, sivilarkitekt MNAL, LPO Arkitekter, professor AHO

1455 – 1540
Deichmanske bibliotek – akustiske problemstillinger
Marius Mowe, sivilarkitekt MNAL, Atelier Oslo

1540 – 1610
Akustikken som formgiver –  Stavanger Konserthus
Per Christian Brynildsen, sivilarkitekt MNAL, Ratio Arkitekter

1610 Slutt

 

 

 

Norske Konsertarrangører presenterer: Lydmålinger og tiltak v/ Bo Engdahl

Simen (Tørnqvist) og Bo (Engdahl) holdt et foredrag på seminar på Øyafestivalen for bransjen ”Norges musikkarrangører”.

Fra nettsidene: http://oyafestivalen.no/seminarprogram/

”Mange arrangører møter utfordrende krav når det kommer til støygrenser i byer og tettbygde strøk. Da Øyafestivalen skiftet festivalarena fra Middelalderparken til Tøyenparken bisto Brekke & Strand Akustikk AS med lydmålinger i nabolaget på Tøyen. På dette seminaret vil de snakke generelt om forhåndsberegninger av lydnivå ved naboer, vurdering av beregningsresultater opp mot regelverk i Norge, målinger av lydnivå ved naboer under konserter og tiltak for å forhindre problemer med støyklager fra naboer.”

”Pass the salt… and a megaphone”

Why new restaurants are so noisy. -En artikkel i The Wall Street Journal om nytt design, overdådig takhøyde og tregulv:

”La Mar Cebicheria Peruana, a 16-month-old restaurant in San Francisco, hits every fashionable trend in restaurant design. The 300-seater occupies an 11,000 square-foot loft space in a historic converted ferry building. The floors are hardwood, the ceiling beams exposed, and the wood tables bare. It has an open kitchen and a large bar. A wall of windows overlooks the bay.

The result: It is the ultimate noise trap.

Many of the most cutting-edge, design conscious restaurants are introducing a new level of noise to today’s already voluble restaurant scene. The new noisemakers: Restaurants housed in cavernous spaces with wood floors, linen-free tables, high ceilings and lots of windows—all of which cause sound to ricochet around what are essentially hard-surfaced echo chambers.”

[les mer]

Orkanger havn

Brekke og Strand Akustikk jobber for tiden med kartlegging av støy i fra havnevirksomhet ved Trondheim havn – Orkanger havn.

Dette er et stort havneområdet som skal utvides med ny containerhavn som skal avlaste Trondheim havn i Trondheim. Orkanger havn ligger ikke langt unna boligbebyggelse og dermed har støy et høyt fokus!

Havneområder har komplekse støybilder da det er blanding av mange kilder og varigheten av disse.

Noe av virksomhetene som holder til der er Technip som driver med produksjon av rør for plassering på havbunnen. Rørene blir fraktet med båt hvor de blir spolet på store hjul.  Spoling av rør på båt er en høyteknologisk prosess som er tidkrevende og har en kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. Måling av støy fra dette er utfordrende siden ‘’kilden’’ er av betydelige dimensjoner.

Brekke og Strand skal kartlegge spolebåtene og de andre støykildene ved Orkanger havn i tiden fremover. Kartleggingen skal sørge for at boligbebyggelsen i området blir ivaretatt så Orkanger havn og naboer rundt får felles gode forhold til virksomheten!

God læring krever gode lydforhold

«[…] God taleoppfattelse er viktig for alle elever, men særlig for sårbare grupper som hørselshemmede, barn med norsk som andrespråk og barn med konsentrasjonsvansker. Derfor er det viktig å skape et lydmiljø som støtter talen og som minimerer forstyrrende lyd. Dårlig lydmiljø gjør at vi sløser bort mentale ressurser på å anstrenge oss for å oppfatte og lytte til den som snakker, i stedet for å forstå og ta til oss budskapet, sier prosjektleder Arne Vik, leder for audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Derfor satte HiST i gang et prosjekt for å finne ut hva som faktisk påvirker lydmiljøet. […]

De formelle kravene til lydmiljø er rettet mot akustiske forhold, sier Vik. Det gjelder blant annet «Norsk standard for lydforhold i bygninger», som nettopp er revidert med hensyn til universell akustisk utforming. Men å se på dette problemområdet med bare akustisk tilnærming kan innebære en uheldig avgrensning, mener Vik.

– Vi ønsket å utarbeide en anbefaling for et fysisk godt miljø for hørsel og tale i skole og barnehager, som kan brukes både av spesialpedagogiske konsulenter og av skolens og barnehagenes eget personell. Vi har blant annet søkt i litteratur og på internett for å finne fram til slike suksesskriterier for et godt lydmiljø, og vi har samarbeidet med fagmiljø i Sverige, forteller Vik. […]»

 

Lenke til artikkel i Utdanning: https://cld.bz/BookData/6ER6ewe/basic-html/page-26.html

Lenke til fagartikkel: http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/asset/3786/1/3786_1.pdf