”Møt Kristian Anderson” -Regionhavn Orkanger

Møt Kristian Anderson, ansvarlig for støyrapporten tilknyttet havna på Orkanger – Regionhavn Orkanger

”Kristian Anderson er utdannet på Chalmers Universitet i Gøteborg og har 9 års erfaring med lyd, støy og vibrasjonsmålinger. Anderson har jobbet 2 år i Brekke & Strand Akustikk og er Akkustikkonsulent. I den senere tiden har han hatt som oppgave å gjøre omfattende målinger og beregninger av støy tilknyttet nå- og framtidssituasjon på havna i Orkanger.

Hovedfokus på prosjekter Kristian er tilknyttet er industrianlegg, havn, prosessanlegg og vindkraft-system. Dette er komplekse områder å foreta støymålinger på. Han har derfor bred erfaring med måling av støy og avbøtende tiltak tilknyttet dette.

– I prosjektet på Orkanger i forbindelse med regionhavn har vi jobbet tett med vårt Trondheimskontor. Brekke og Strand Akustikk har vært på Orkanger og gjort omfattende målinger ved et flertall anledninger og har derfor mye bakgrunnsmateriale for rapporten som snart vil foreligge, sier Anderson.

Generelt er støy på havneområder et komplekst arbeid på grunn av varierende drift, ulike fartøy, godstyper, ulik størrelse på kjøretøy på havnen, samt transport til og fra havnen.

På havna er det varierende drift som gjør at lydbildet er utfordrende å måle og beregne. Mye er avhengig av når båter kommer inn og hvordan lasting og lossing blir utført (og ved hvilken kai). Det som videre kjennetegner denne typen drift er at det er konsentrert arbeidstid ved typisk lasting og lossing når et skip ligger til kai. Slike forhold gjør at støymåling er utfordrende.

Det er mange ulike aktiviteter på Grønøra, dette en havn med kombinasjon av mange ulike godstyper som container, tømmer, skrapjern, kull, rør og spolebanen til Technip som er spesiell. Denne variasjonen av av aktivitet medfører ulike typer støykilder.

Vi har et veldig godt samarbeide med prosjektgruppen i Trondheim Havn, og de har stort fokus på støy og er nøye med at målingene og utredningene skal være tydelige og detaljert.

– Jeg skal nå sammen med Trondheim Havn i et møte med Orkdal Kommune og presentere resultatene som vi har kommet frem til samt diskutere arbeidet med å lage en støyplan som skal benyttes for å eliminere eller redusere støy, sier Anderson.

Veien videre vil være å presentere funnene og se på avbøtende tiltak som på best mulig måte minsker støypåkjenningen til allmennheten for nå-situasjonen og fremtiden.”

 

 

link til artikkelen på regionhavnorkanger.no her

 

Brekke & Strand Akustikk nye medlemmer i NORWEA

”Brekke & Strand Akustikk har bred erfaring innen støymålinger, også for vindkraftverk. – Dette er svært spennende, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med selskapet, sier Spesialrådgiver i NORWEA A. Aasheim.

– Selskapet har ekspertise som vil kunne være nyttig for flere av våre eksisterende medlemmer, og vi er glade for å ha Brekke & Strand med i NORWEA-familien, sier Rådgiver D. Willoch.

Hvorfor har Brekke & Strand meldt seg inn i NORWEA?

B&S har meldt seg inn i NORWEA for å følge utviklingen av vindkraft i Norge og bidra med vår ekspertise innen lyd og vibrasjoner på markedet og til alle medlemmer i foreningen.

Hva kan dere tilføre den norske vindkraftbransjen?

B&S har bred erfaring innen beregninger og konsekvensberegninger for vindkraftetableringer, samt innen de spesielle betingelsene som gjelder støy fra vindkraftverk. Vi har også bred erfaring innen lydimisjonsmålinger og lydemisjonsmålinger (verifiseringsmålinger) i henhold til IEC-standarden. Disse målingene er komplekse og krever teknisk ekspertise og ressurser. Våre eksperter har utført emisjonsmålinger på ulike turbintyper og for flere av leverandørene i markedet i mange år.”

(Kilde)