Brekke & Strand Akustikk nye medlemmer i NORWEA

”Brekke & Strand Akustikk har bred erfaring innen støymålinger, også for vindkraftverk. – Dette er svært spennende, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med selskapet, sier Spesialrådgiver i NORWEA A. Aasheim.

– Selskapet har ekspertise som vil kunne være nyttig for flere av våre eksisterende medlemmer, og vi er glade for å ha Brekke & Strand med i NORWEA-familien, sier Rådgiver D. Willoch.

Hvorfor har Brekke & Strand meldt seg inn i NORWEA?

B&S har meldt seg inn i NORWEA for å følge utviklingen av vindkraft i Norge og bidra med vår ekspertise innen lyd og vibrasjoner på markedet og til alle medlemmer i foreningen.

Hva kan dere tilføre den norske vindkraftbransjen?

B&S har bred erfaring innen beregninger og konsekvensberegninger for vindkraftetableringer, samt innen de spesielle betingelsene som gjelder støy fra vindkraftverk. Vi har også bred erfaring innen lydimisjonsmålinger og lydemisjonsmålinger (verifiseringsmålinger) i henhold til IEC-standarden. Disse målingene er komplekse og krever teknisk ekspertise og ressurser. Våre eksperter har utført emisjonsmålinger på ulike turbintyper og for flere av leverandørene i markedet i mange år.”

(Kilde)