Sigmund har levert del 1 av sin doktoravhandling

Vår egen Sigmund (Olafsen) har i går levert del 1 av 3 av doktoravhandlingen sin.

Tittel:

”Methods of field measurements of facade sound insulation”

Tema:

”The purpose of this article is to describe generally usable methods to measure the sound insulation of a facade in cases where a setup according to standards cannot be achieved. The methods discussed use a loudspeaker as the source of a test signal since background noise in many cases prevents the use of traffic as a noise source.

Three different ways of placing the microphone are considered. The microphone can be placed in fixed points directly on the facade, in fixed points at the same distance in front of the facade, or swept in front of the facade. The data presented are all taken from actual field measurements.

The results are shown as a comparison between the levels acquired and their uncertainty with the different methods.”

 

 

Med-forfattere:

Teresa Fernandez Espejo & Maria K. Strand v/ Brekke & Strand Akustikk AS

Delphine Bard v/ Lunds Tekniska Högskola

Øvre Rotvoll

Vi bistår Øvre Rotvoll AS med beregninger av veitrafikkstøy i områder rundt Øvre Rotvoll. Området ligger ved E6 (omkjøringsveien), FV 706 (innfart mot Trondheim) og FV 868 (Ladeforbindelsen) og er svært støyutsatt. Spesielt støyutsatt er delområdet «triangelet» som er omkranset av veier med høy trafikk på alle kanter.

I forbindelse med skjønnssak mellom gårdeier og SVV har vi utarbeidet støykart for situasjon før og etter utvidelsen av veisystemet som fant sted etter 2010. Vi har foretatt oppsummering av arealer i de ulike støysonene for å kunne vurdere hvor mye mer støyutsatt områdene er etter endringene. Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis boligutbygging på tomtene. Planarbeid er i gang og vi har startet med å lete etter effektive og smarte løsninger for støyskjerming.