Øvre Rotvoll

Vi bistår Øvre Rotvoll AS med beregninger av veitrafikkstøy i områder rundt Øvre Rotvoll. Området ligger ved E6 (omkjøringsveien), FV 706 (innfart mot Trondheim) og FV 868 (Ladeforbindelsen) og er svært støyutsatt. Spesielt støyutsatt er delområdet «triangelet» som er omkranset av veier med høy trafikk på alle kanter.

I forbindelse med skjønnssak mellom gårdeier og SVV har vi utarbeidet støykart for situasjon før og etter utvidelsen av veisystemet som fant sted etter 2010. Vi har foretatt oppsummering av arealer i de ulike støysonene for å kunne vurdere hvor mye mer støyutsatt områdene er etter endringene. Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis boligutbygging på tomtene. Planarbeid er i gang og vi har startet med å lete etter effektive og smarte løsninger for støyskjerming.