Fagseminar Kongsberg Musikkteater 28.-29.04.

Elektronisk akustikk og ny teknologi for kultursaler

Til:
Akustikere, arkitekter, rådgivere, teknisk personell og leverandører for nybygg og opprusting av kulturbygg og konserthus.

Mange ønsker å komme på besøk til Kongsberg for å se og lære av vår nye konsertsal med AES, Musikkteateret (530 +72 seter) og Sølvsalen (135 seter).

Alt dette en del av det store nybygget ”Krona” med bl.a. høgskole, teknisk fagskole, og tre kinosaler/auditorier og bibliotek lokalisert inntil Kirketorget og den gamle bydelen på Vestsida.  Bli med på denne samlingen en eller begge dagene, opplev salene i bruk og få faglig påfyll fra kommunens rådgivere og leverandører.

Vi lover et faglig utbytte langt ut over det som er mulig på en studietur!

Påmelding innen 21.04. på https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=5e94209f91eb4b468849fd85f4fa66a9

Kongsberg Musikkteater fagseminar

Dempe lyd i avløp

Sanitær- og rørprodusenten Geberit inviterer til fagseminar om lydproblematikk i leilighetsbygg og andre bygg. Også brannsikring blir et tema på seminaret, som finner sted 12. april.

– Å redusere støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner sammen med optimal brannbeskyttelse vil bli grundig belyst, opplyser seniorkonsulent Arvid Aalen i Geberit.

Til dette har arrangøren fått med seg Knut Haugen fra Brekke & Strand Akustikk og Johnny Skeide fra Glava, som vil dele sine erfaringer om grenseverdier, TEK-krav, bygg og utførelse.

– Lyddemping, planlegging, installasjoner og praktisk utførelse er avgjørende. Spesielt støy fra avløpsrør kan være krevende for å få lydnivåene tilstrekkelig lave, sier Aalen.

På programmet står blant annet lyd og akustikk, erfaringer, grenseverdier, krav, hvorfor ikke NS-EN 14366, avløp og lyd i praksis, brannsikring, løsninger og krav. Det er også satt av tid til debatt og diskusjon.

Fagseminaret holdes hos Geberit på hovedkontoret i Lørenskog.

http://www.bygg.no/article/1269022

Less is more? -halvdagsseminar

Less is more?

Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg onsdag 30. mars.

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner. Det investeres i tunge og dels overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare å installere og ofte krevende å drifte. Naturligvis er et motsvar. I dette forsknings- og utviklingsprosjektet utvikles nye konsepter for passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø.

På seminaret vil vi blant annet presentere Gullhaug Torg 2A, et kombinasjonsbygg på 16 etasjer i regi av Avantor, tegnet av Snøhetta, pilotbygg i Naturligvis og forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likevel skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Ren magi? Kom på seminaret og hør!

Program
09.00 Velkommen
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse og Stein Stoknes, FutureBuilt (møteleder)

09.10 Passiv klimatisering av bygg – åpen innovasjon i praksis
Rune Stene og Tor Helge Dokka, Skanska

09.25 Fordi det lønner seg
Terje Løvold, Avantor

09.35 Gullhaug torg – nullenergi med naturlig ventlilasjon
Tine Hegli, Snøhetta

09.55 Inneklima og styring av naturlig/hybrid ventilasjon
Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk; Arnkell Petersen, Erichsen&Horgen; Vidar Henning Hansen, WindowMaster-BSI

10.35 Akustikk, arkitektur og termisk masse
Niels Lassen, Skanska Teknikk; Jarle Ellefsen, Brekke&Strand Akustikk; Kristian Edwards, Snøhetta

11.10 Pause med enkel servering

11.25 Ny veileder fra Grønn Byggallianse – avanserte versus enkle tekniske systemer
Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Universitetet i Århus

11.50 Naturlig/hybrid eller mekanisk ventilasjon – ja takk, begge deler?
Per Heiselberg, professor Aalborg Universitet

12.15 Low-tech ventilasjon – en gambling med barns helse og utdanning?
Sturla Ingebrigtsen, GK

12.30 Hiv ut VVSn?
Samtale mellom innlederne Per Heiselberg, Sturla Ingebrigtsen, Terje Løvold, Arne Førland Larsen og Tor Helge Dokka. Moderator Stein Stoknes.

13.00 Takk for i dag!

Praktisk informasjon
Tid: 30. mars 2016 kl. 09.00-13.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsskjema nederst på siden.
Seminaret er et samarbeid mellom Naturligvis-prosjektet og Grønn Byggallianse.

Fakta om Naturligvispassiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg
Naturligvis er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd og med følgende partnere: Snøhetta, SINTEF Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, WindowMaster og Erichsen&Horgen.

http://www.futurebuilt.no/Less-is-more

Skogmo videregående skole

Telemark fylkeskommune har signert en avtale med Skanska om utbygging av Skogmo videregående skole. Og Brekke & Strand Akustikk AS er selvfølgelig med som RIAku.

”Skolen skal gjennomgå betydelige oppgraderinger og utvidelser. Avdelingen for teknisk industriell produksjon (TIP), som i dag holder til på Hjalmar Johansen avdeling Klosterskogen, skal flytte til Skogmo.
I tillegg planlegges det flere omfattende endringer i inngangsparti, resepsjon, kantine, auditorium, bibliotek og uteområder.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er glad for det nå nærmer seg utbygging. – Det er flott at vi har kommet hit og har signert kontrakten. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, sier Evensen.

Etter en pris- og designkonkurranse, der flere leverandører konkurrerte om å levere et forslag som totalt sett var best på løsning, pris og kompetanse, ble Skanska innstilt som vinner av konkurransen, sammen med blant andre Hus Arkitekter. Samspill og forprosjekt er nå gjennomført i henhold til utviklingsavtalen og har dannet grunnlaget for den omforente byggekontrakten, som skal leveres som NS 8407 Totalentreprise.

Siden tildelingen i fjor sommer har Skanska planlagt og prosjektert utbyggingen, i nært samarbeid med skolen. Distriktssjef i Porsgrunn fra Skanska, Even Larsen, ser frem til å ta fatt på det videre arbeidet sammen med  lever og lærere på Skogmo.

– Prosjektgruppen og skolens administrasjon har samarbeidet meget godt i samspillfasen, så alt ligger til rette for at vi sammen skal bygge en flott skole som gir både elever og lærer et godt læringsmiljø, sier Larsen.

Byggingen av Skogmo videregående skole starter etter planen våren 2016 og skal være ferdig sommeren 2017.”

Tekst og bilde er hentet fra bygg.no.

Åstorget, trinn 2

”Med hyppig togforbindelse til Oslo og et universitet i vekst har det de siste årene vært høy byggeaktivitet i kommunen sør i Akershus. Veidekke Entreprenør har hatt mye å gjøre i vekstområdet, og nå er andre trinn av det sentrale boligprosjektet Åstorget ferdig og 31 boligkjøpere flyttet nylig inn i den fem etasjer store blokka.

Byggherre på prosjektet er Åstorget Bolig, og bak selskapsnavnet skjuler Veidekke Eiendom (50 prosent) og Urbanium (50 prosent) seg.”

Les hele artikkelen på bygg.no.

Sentralkjøkkenet i Drammen

”Drammen kommune har gjennomført en liten revolusjon av sine kjøkkentjenester for kommunens bo- og servicesentre og hjemmeboende eldre.
En forutsetning var et skreddersydd sentralkjøkken der nye prosesser og teknologi er tatt i bruk.

Det nye kjøkkenet på Gulskogen har sjaltet ut de gamle og lite effektive arealene på Landfalløya. Selve bygget er ikke på mer enn 1.600 kvadratmeter over to plan, men det har en utrolig kapasitet når det gjelder produserte måltider hver dag: Antallet vil ligge på cairka en million i året.”

Les hele artikkelen på bygg.no.