OFFSHORE

Arbeidsgivers ansvar å ivareta arbeidernes helse

Offshore er det både små og store systemer som kan gi støy og vibrasjoner som påvirker arbeidstakernes helse. Det primære kravet fra norske myndigheter er knyttet til personlig støyeksponering og eksponering for helkropps- og hånd-arm vibrasjoner. Brekke & Strand Akustikk tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor måling, beregning, dokumentasjon og tiltaksvurderinger for å begrense støy og vibrasjoner.

Brekke & Strand Akustikk at lang erfaring med de fleste støy og vibrasjonsrelaterte problemstillinger knyttet til aktiviteter offshore. Vi har en stor og allsidig instrumentpark med tilhørende verktøy slik at vi er rustet for de fleste (om ikke alle) oppdrag innen vårt fagfelt. Vi gjennomfører jevnlig oppdrag innen engineering/prosjektering, commissioning, as-built målinger og dokumentasjon. Støykartkartlegging med utarbeidelse av støykart, risikovurderinger, støy- og vibrasjonsovervåking, kontroll av hånd-arm og helkroppvibrasjoner mm utføres jevnlig. Vi utfører alle typer oppdrag, både store og små, og våre kunder er alt fra store konsern til mindre bedrifter.

Brekke & Strand Akustikk målinger etter standardiserte metoder og mer skreddersydde opplegg der dette kreves. Vårt mål er å finne kostnadseffektive løsninger.

Hva vi gjør:
• Alt innen støy og vibrasjonsmålinger
• Avanserte vibrasjonsmålinger og analyse med animeringer av bevegelser i alle retninger.
• Mangekanals vibrasjonsmålinger ifb. balansering av roterende utstyr.
• Mangekanals-målinger for feilsøkning av spesielle problemer
• Støydosimetri målinger
• Commissioning og as-built støy- og vibrasjonsmålinger
• Kartlegging av støy og vibrasjoner (hånd-arm og helkropp) i arbeidsmiljø.
Database er utarbeidet for å beregne støy og vibrasjonseksponering for håndholdt verktøy, inklusive informasjon om arbeidstidsbegrensninger: https://stoydata.no/
• Utarbeidelse av støysonekart
• Engineering/prosjektering og design ifb nytt utstyr, nye moduler og installasjoner (LQ og Topside), eller ombygging/modifisering av utstyr og installasjoner.
• Prosjektering og dimensjonering av støyreduserende tiltak i form av støysvakt utstyr, ventiler og strupeplater med støysvak utforming, skjerming, innbygninger og optimalisering av drift.
• Bistå med planlegging for å ivareta relevante støykrav ifb. demolering av gammelt utstyr og installasjoner både offshore og onshore.
• Støytest for dokumentasjon av lydeffektnivå for maskiner og utstyr, etter målestandarder: ISO 3746 / ISO 3744 / ISO 3747, ISO 9614-2 og ISO 11202. Vi kan både bevitne og utføre målinger på IAT og FAT.
• Langtidsovervåkning av støy, vibrasjoner, og støv etter behov.
• Målinger med akustisk kamera
• Lysmålinger, for å dokumentere lysforhold

Fra Bloggen: Lydverket – Støy i Offshoreindustrien