Harvard HouseZero: Design Intelligence as a Platform for Sustainability

Harvard, Snøhetta and Skanska Technology develops ambitious research project, retrofitting an existing pre-1940s building to achieve unparalleled levels of energy efficiency.

Tuesday, May 23, 2017 — The Harvard Center for Green Buildings (CGBC) at the Harvard University Graduate School of Design, in collaboration with Snøhetta and Skanska Technology, are retrofitting CGBC’s headquarters in a pre-1940s timber-framed building to become one of the world’s most ambitious sustainable buildings. As a first-of-its-kind research project, HouseZero demonstrates how to transform a challenging building stock into a prototype for ultra-efficiency, rapidly reducing the level of reliance on energy-intensive technology while simultaneously creating comfortable indoor environments.

HouseZero attempts to address the global environmental challenge of climate change by focusing on existing buildings, which account for energy inefficiency and carbon emissions on a vast scale worldwide. Through intelligent design that generates inspiring work spaces and a comfortable indoor climate, HouseZero achieves groundbreaking reductions in energy use and carbon footprint.

To realize this ambition, the design of HouseZero is driven by highly ambitious performance targets, including 100% natural ventilation, 100% daylight autonomy, almost zero energy required for heating and cooling, and zero carbon emissions, including embodied energy in materials. Once completed, the building will produce more energy over its lifetime than was used to renovate and operate it. This measure considers the building’s total life-cycle, including the embodied energy for construction materials, building operations and equipment plug-loads over a 60-year lifespan.

“Before now, this level of efficiency could only be achieved in new construction,” said Ali Malkawi, professor of architectural technology at the Harvard Graduate School of Design, founding director of the Harvard Center for Green Buildings and Cities and the creator of the HouseZero project. “We want to demonstrate what’s possible, show how this can be replicated almost anywhere, and solve one of the world’s biggest energy problems — inefficient existing buildings.”

Acoustic quality
Acoustic quality as part of the spatial experience of HouseZero has been a major focus. Solutions that condition spatial acoustics through both absorption and diffraction are implemented in the interior. Treatment of the existing structure, from exposure of the beams to creation of double height spaces, has positive effects on both volume and acoustics. The addition of the facetted stairwell is designed to reduce potential disturbance to the working spaces from human circulation.

Read the entire press release here.
And for more information visit www.harvardcgbc.org

Nytt Geberit seminar om bl.a. lyd

Geberit seminar om lyd og brannproblematikk i Bergen og Stavanger
Sanitæranlegg i boliger, leilighetsbygg og bygninger:

Øk din kunnskap om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger. Geberit inviterer til nytt seminar om problematikken rundt lyd- og brann i avløpsinstallasjoner, denne gang i Bergen og Stavanger.

Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse i sanitære installasjoner.

– På våre fagseminarer i Bergen den 15. mai og i Stavanger den 16. mai blir du oppdatert av ledende eksperter på området. Vi garanterer et høyt faglig nivå og forventer oss erfarings- og kunnskapsutbytte for samtlige deltagere, opplyser Geberit.

Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset, så det er «først til mølla» som gjelder.
Geberit byr på et lett måltid til lunsj.

 PROGRAM og påmelding her.

 

Akustikkutfordringer bør løses tidlig

Akustikk- og støyutfordringer i næringseiendommer bør gis grundig vurdering og løses i tidlig fase for å unngå at man blir sittende med prosjekter som ikke er byggbare.

Hvor komplisert det er å forholde seg til støy og akustikk i byggeprosjekter avhenger av type eiendom. Rene kontorbygg er ikke så komplisert å få til ifølge Administrerende direktør i Brekke & Strand Akustikk AS, Ingjerd Aaraas. Det som er komplisert er alle typer boliger og skoler. Spesielt i bynære strøk er støy et tema for boliger, og her har man ofte lagt en strategi fra kommunens side om at alle enheter skal ha en stille side.

Urbanisering er et hett tema og det bygges tettere enn før. Dette øker utfordringen med å få til et godt bomiljø. Mange kombinerer boliger og næring, som for eksempel kan være en matvarebutikk eller et treningsstudio. Slike bygg kan være krevende med tanke på støy. Et problem kan være varelevering sent og tidlig – med lastebiler på tomgang som forstyrrer beboerne. Et annet problem er traller med varer som kjøres inn tidlig om morgenen eller sent om kvelden. Treningsstudioene med for eksempel frivekter kan gjerne ha 24 timers åpningstid.

Ifølge Aaraas er det ikke uvanlig at prosjekter står ferdige før man tenker på slikt. Det er imidlertid viktig å kartlegge potensielle problemer tidlig for å sette inn tiltak.

– Det er viktig å fokusere på støy i tidlig fase, understreker hun.

Rehabilitering av gamle bygårder kan også være utfordrende, for eksempel når man lager leiligheter i toppetasjen der det tidligere var loft.

– Noen tror det er uten risiko, men du må fremdeles tilfredsstille kravene i Plan og bygningsloven. Det er ganske vanskelig å skape god lydisolasjon for det som var ment som loft.

Les resten av artikkelen her.