Foredrag om akustikk i Stord Kulturhus

Vår Magne Skålevik holder foredrag i Stord Kulturhus lørdag 7. oktober

Fredag 6. oktober blir det ”Flygelfest” i Stord Kulturhus med innvielse av ny Steinway flygel, håndplukket av Leif Ove Andsnes.
På oppdrag for Stord Kommune hjelper Magne til med innjustering av et lydsystem som er innleid for anledningen.

Festkonserten er utsolgt, men lørdag 7. oktober er det ledige plasser: ”Seminar med Magne Skålevik og Mari Eriksmoen om korleis akustikken påverkar musikk i konsert- og øvingslokaler.”

Sjekk ut event på Facebook.

Program (pdf)

Vi åpner kontor i Bergen!

Brekke & Strand Akustikk AS utvider virksomheten og åpner nytt kontor i Bergen med foreløpig 3 erfarne akustikere; Frode Eikeland, Ketil Olset og Espen Hatlevik. Kontoret er i Glasshuset på Minde (Conrad Mohrs veg 23).

Vi ønsker Frode, Ketil og Espen velkommen til Brekke & Strand Akustikk og gleder oss til å jobbe i markedet i Bergen!

For mer informasjon:

Kontakt i Bergen: Ketil Olset, e-mail: ketil.olset@brekkestrand.no
Adm. Direktør: Ingjerd Aaraas, ingjerd.aaraas@brekkestrand.no

Akustisk pionerprosjekt

I Nydalen i Oslo bygges det nå et 75 meter høyt signalbygg, og det er ikke bare høyden som gjør bygget unikt.

Prosjektet, som foreløpig er i oppstartsfasen, bygges av Avantor i samarbeid med Futurebuilt. Det innebærer at bygget skal være et miljøriktig forbildeprosjekt der både byggeprosessen og det ferdige bygget skal være bærekraftig og redusere klimagassutslipp med 50 prosent. Bygget skal huse både næringsarealer, kontorer og leiligheter, og kontordelen skal ikke ha tilført energi til verken ventilasjon, kjøling eller oppvarming.

Naturlig ventilering

– Kontorene vil kun ha naturlig ventilasjon, uten teknisk utstyr for å frakte luft inn eller ut av bygget. Man lufter rett og slett gjennom vinduer og ventiler, sier Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS, et selskap som har akustikk, støy og vibrasjon som spesialområde.

Ettersom målet er å bruke minst mulig energi er det utviklet oppvarmingssystemer med lavt energiforbruk, og i tillegg legges det opp til at bygningsmassen av betong vil magasinere varme om vinteren og kulde om sommeren.
– Dette er konsekvensen av at vi bruker for mye energi til kontorbygg i Norge. For å være mer miljøbevisste bruker vi bygningskroppen for å redusere energibehovet, sier Moen.

I og med at betongen i himling og vegger skal varme og avkjøle bygget, kan den ikke tildekkes, og vanlige materialer for støyreduksjon kan derfor ikke brukes.
– Nå jobber vi med tredimensjonale absorbenter som bygger i høyden i tillegg til i bredden. De blir garantert både unike, dekorative og funksjonelle.

Utendørs støy

– Vanligvis styres lufting i dag av et ventilasjonsanlegg som også hindrer støy utenfra, men ved naturlig ventilasjon mister man denne støykontrollen, sier Jarle Ellefsen i Brekke & Strand Akustikk AS.

Derfor utformer de nå egne skreddersydde lufteluker til bygget, som har lyddempende egenskaper, samtidig som luft uhindret skal kunne sive inn og ut.
– Det er mange som er skeptiske, men vi opplever at vi er med på å utvikle noe nytt. Man kommer ikke videre i verden hvis man ikke prøver, sier Ellefsen.

Kilde: http://www.fremtidensby.no/

Rammeavtale i Oppegård

Arkitema vant rammeavtale i Oppegård

Arkitema Architects ble nummer én av tre vinnere i en rammeavtale for Oppegård kommune.

Oppegård kommune skal nå investere omtrent 1,2 milliarder kroner på bærekraftige prosjekter. Avtalen med Arkitema dekker ni konkrete prosjekter de kommende årene, heter det i pressemeldingen.

Oppegård kommune skal i de kommende årene renovere og bygge nye skole- og idrettsbygninger i hele kommunen. I den forbindelse lyste kommunen før sommerferien ut en konkurranse om en rammeavtale på minst ni prosjekter over de kommende årene. Konkurransen har akkurat blitt avgjort, og av 16 mottatte tilbud, ble tre grupper utpekt som vinnere. Den Arkitema-ledede gruppen havnet da på førsteplass.
– Vi er veldig glade for å bli en del av rammeavtalen i Oppegård, og når vi i tillegg blir rangert som nummer én, er det en ekstra fjær i hatten. Nå skal vi i gang med å forholde oss til de oppgavene som kommer, men alle er veldig interessante, og jeg gleder meg til å komme i gang med å skape flere bærekraftige prosjekter i kommunen. Og jeg er sikker på at de prosjektene som vi skal arbeide med, vil gjøre en forskjell både for de unge menneskene som skal bruke dem og for miljøet, forteller Arkitemas forretningsområdesjef for utdanning, Astrid Charlotte Seeberg.

Arkitema Architects kom inn på førsteplass i gruppe med WSP Engeneering, Brekke og Strand akustikk og Structor. Andreplassen gikk til Romfarer Arkitekter og tredjeplassen til Sweco. Rammeavtalen dekker blant annet nybygging og renovering av skoler, etablering av en svømmehall og en ny idrettshall. Prosjektene varierer fra 300 kvadratmeter til 10.000 kvadratmeter, og entreprisekostnaden er forventet å variere opptil omtrent 200 millioner kroner.
Hoveddelen av oppdragene er nybygg, og prosjektene vil kunne ha ulik organisering og entreprise- og kontraktsform. Estimert verdi for prosjekteringsarbeid som vil inngå i rammeavtalen, er 100 millioner kroner, heter det i pressemeldingen fra Arkitema.

Artikkel og bilde på: bygg.no.

Vi forplikter oss overfor studentene

Våre rådgivere har en lang tradisjon for å veilede masterstudenter i deres prosjekt- eller masteroppgaver. Nå vil vi styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene ytterligere:

– I disse dager lanserer vi et program som skal gi studentene de beste forutsetninger for å levere en fremragende oppgave. Motivasjonen for satsningen er en sterk tro på at samarbeid av denne typen er med på å drive utviklingen av akustikkfaget videre, heter det i en melding fra selskapet.

Seniorrådgiverne Magne Skålevik og Sigmund Olafsen har vært veiledere for en rekke studenter. De synes det er spennende å få være med på å forme fremtidens rådgivere. Kombinasjonen av teoretisk fordypning på universitetet og praktiske problemstillinger i en masteroppgave gir svært verdifull kompetanse.

– Tre av mine masterstudenter har blitt hos oss i Brekke & Strand mens de øvrige har bidratt til å styrke faget hos våre konkurrenter og myndighetene, sier Sigmund Olafsen som til sammen har veiledet sju studenter og som stadig har nye tema på skrivebordet.

Magne Skålevik setter av tid til å være veileder for å få svar på ubesvarte spørsmål.

– Ofte dukker det opp nye og interessante problemstillinger som man som rådgiver i en hektisk hverdag ikke har mulighet til å ta seg tid til å utforske. Dette kan bli mat for kunnskapssultne studenter. Gjentatte ganger har det vist seg at studentene ved hjelp av god veiledning og ikke minst egen innsatsvilje, iver og nysgjerrighet har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater og spennende ny kunnskap. Funnene har ofte også praktisk nytteverdi og har raskt blitt en del av den daglige rådgivningen i firmaet, heter det i meldingen.

Brekke & Strand Akustikk bidrar jevnlig med å utforme oppgaver og har per i dag samarbeid med NTNU, Chalmers, NMBU og DTU. For å formalisere samarbeidet med studentene ytterligere har selskapet nå utviklet et eget program der hensikten er å integrere studentene i enda større grad.

– Studentene skal føle seg ivaretatt og velkommen. Det legges vekt på at studentene skal introduseres til firmaet og få en fast arbeidsplass sammen med de øvrige rådgiverne, som oppfordres til å bidra dersom studentene skulle ha behov for dette. Firmaets omfattende instrumentpark, samt andre ressurser, stilles til rådighet. Studentene oppfordres til å presentere resultatene sine for firmaet når oppgaven er sluttført, påpeker de.

Programmet retter seg også mot veilederne og gir innspill til hvordan denne rollen kan utføres.

 

 

Norsk Folkemuseum – Båthallen

Artikkel fra bygg.no:

WSP Engineering vant Norsk Folkemuseum-kontrakt

Båthallen har vært stengt for publikum siden 2009. Norsk folkemuseum ønsker nå å rehabilitere den, samt bygge ny arena og utstillingshall for norsk kystkultur, historie og samtid. WSP Engineering har fått ansvaret for prosjektering.

Båthallen har på mange måter vært et symbolbygg for Norsk Maritimt museum. Det markerer ved sin plassering og utforming sammenhengen med Frammuseet.

I tillegg vil man integrere dypere de ulike sidene ved Norsk Maritimt Museums mangesidige virksomhet: kystkultur, marinarkeologi og kulturminneforvaltning, tradisjonskunnskap og immateriell kulturarv. Prosjektet er organisert med to delprosjekter, byggeprosjektet og utstillingsprosjektet.

Det skal bli en ny og lett tilgjengelig attraksjon for alle besøkende til Bygdøynes, og gjøre Norsk Maritimt Museum bedre rustet til å nå offensive mål for besøksvekst.

– Dette er et signalprosjekt hvor vi får benyttet vår ekspertise innen alle fag. Vi gleder oss til å samarbeide med Norsk Maritimt museum om å rehabilitere og gjenåpne et historisk museumsbygg for allmennheten, sier Lars Edvard Bergdal, leder for rehabiliteringsavdelingen i WSP Engineering i en pressemelding.

WSP Engineering har en egen avdeling som er spesialisert innen antikvarisk rehabilitering som har lang ekspertise på kulturhistoriske eiendommer. I prosjektet stiller de med alle våre fag og samarbeider med Unionconsult, Ingeniør Per Rasmussen og Brekke og Strand på tilgrensede fagområder.

Båthallen skal åpne for publikum mai 2019.

Bilder skisseprosjekt: PML Arkitektur

 

Sørkedalsveien 8 – RIFT Colosseum

Med rehabiliteringen av Sørkedalsveien 8 har ett bygg blitt til to, i det som har blitt et svært urbant kontor- og boligprosjekt midt i smørøyet på Majorstuen.

Sørkedalsveien 8 ble opprinnelig bygget som hovedkontor for Norol, senere Statoil Fuel & Retail i 1988-89. Eiendommen ble i 2012 kjøpt av Stor-Oslo Eiendom for 375 millioner kroner av Statoil Pensjon og senere utviklet til kontorer og boliger.

Det opprinnelige bygget er strippet ned og rensket til et råbygg, og deretter omdannet til to frittstående lamellblokker, hvorav den ene er et kontorbygg (lamell A), mens den andre er en boligblokk med 116 leiligheter og næringsarealer i de to nederste etasjene (lamell B). Prosjektet har et bruttoareal på 26.700 kvadratmeter, fordelt på to bygg over ti etasjer, med tilhørende felles underetasje og takterrasser.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

 

Vøyen Hageby

På Vøyenenga i Bærum har Peab nå ferdigstilt 68 leiligheter og gjort grunnarbeidet for 29 rekkehus på det første av flere byggetrinn i feltutbyggingen Vøyen Hageby.

Prosjektet skiller seg litt ut på flere måter. Byggherre Vøyen Hageby Utbygging AS ved AS Naturbetong har nemlig valgt Mesterhus Hønefoss som entreprenør på selve rekkehusene, mens Peab på denne delen av prosjektet kun har laget bunnplata i betong.
– Det er litt spesielt, men samarbeidet mellom alle involverte parter fungerer veldig greit. Vi har hatt god dialog hele veien, sier produksjonsleder Morten Moen i Peab til Byggeindustrien.

[…]

Plasseringen nær denne motorveien har også ført til at kommunen i reguleringsbestemmelsene har lagt inn spesifikke krav til støyskjerming av leilighetene. En rekke vinduer mot E16 er utført som doble vinduer med mulighet for lufting uten å overskride de støykravene som er satt.
– Innkjøpslederen vår og vindusleverandøren Norgesvinduet lette lenge etter en god løsning, og fant noe som kalles russervindu, forteller Moen. Hemmeligheten med vinduene er at det legges en lydplate mellom to vinduer. Når man åpner den nederste vindusspalten i det ytterste vinduet og den øverste i det innerste fanger lydplaten, egentlig en himlingsplate, opp det meste av lyden.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

 

Nye Hønefoss Kirke

Hønefoss Kirke brant ned i januar 2010, nå bygges det en ny kirke på samme tomt. Kirken skal stå ferdig i 2017.
Brekke & Strand har stått for bygningsakustisk prosjektering i prosjektet, med særlig vekt på romakustikken i kirkerommet.

Arkitektens illustrasjon kan ses her.

Bildene viser det nye bygget i begynnelsen av september 2017.


Tollbugata 8

To omtrent 100 år gamle bygg midt i Oslo-kvadraturen har åpnet dørene som ett bygg med moderne lokaler og et helt nytt kontorkonsept.

Tollbugata 8b i Kvadraturen i Oslo var i begynnelsen av 1800-tallet adressen til en toetasjes empiriegård, men ble mot slutten av århundret erstattet av en ny fem-etasjes gård tegnet og utviklet av arkitekt og eiendomsutvikler O.B.T. Johnsen. I dette bygget ble blant annet Norges første ordinære heis installert, og restauranten og puben Original Pilsen holdt til her fra åpningen på slutten av 1890-tallet til 2009. På denne tiden var Tollbugata 8b og nabobygget Tollbugata 8 respektivt hjem til en strippeklubb og et pensjonat, og omdømmet til området var heller frynsete.
Nå har de to eiendommene blitt slått sammen, renovert og brakt tilbake til en fordums prakt utvendig, dog med et helt moderne interiør og konsept.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.