Sveriges høyeste trehus

20. oktober ble første spadetak for HENTS prosjekt med bygging av Skellefteå Kulturhus og hotell i Sverige tatt.

Hele Skellefteå var invitert til markeringen av starten på byens nye storstue, og svært mange hadde møtt fram for overvære den symbolske oppstarten. Med sine 27.000 kvadratmeter og over 80 meter høyde, blir kulturhuset et av verdens høyeste trebygninger.

HENT ble tildelt prosjektet i mars 2018. Oppdraget var å prosjektere og kalkulere prosjektet innenfor kommunens budsjett, og også ivareta forprosjektets arkitektoniske kvaliteter – som utformet av White arkitekter. Et drøyt halvår senere, og etter nært samarbeid mellom aktørene i prosjektet, kan nå selve utførelsesfasen starte.

– Vi i HENTs team, som har hatt ansvaret for kulturhusets utviklingsfase, er stolte av at prosjektet nå nærmer seg realisering. Spesielt fornøyde er vi med at vi har klart å holde på ambisjonen om å bygge i tre, at bærekrafttanken gjennomsyrer hele prosjektet og at den vakre trerammen synes gjennom glassfasaden. Kulturhuset i Skellefteå blir det første bygget av sitt slag i verden, og det er takket være det velfungerende og profesjonelle samarbeidet vi har hatt i prosjektgruppen, sier prosjektleder Vegard Brå i HENT i en pressemelding.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill. Bygget består i en stor del av trekonstruksjoner, og hotelldelen er 19 etasjer høy.

Ferdigstillelse er april 2021.

Innlegget er hentet fra bygg.no.

Brekke & Strand er stolt rådgiver innen akustikk for dette prosjektet.

Øvre Vollgate 9

To bygninger fra 1892 – et frontbygg mot Øvre Vollgate og en bakbygning med en såpefabrikk –er i Anthon B Nilsen Eiendoms regi delvis revet, bygget om og fullstendig rehabilitert. Resultatet har blitt elegante og svært særegne kontorarealer.

Anthon B Nilsen Eiendom AS (ABNE) kjøpte eiendommen i 2006, og hadde som ambisjon at det skulle kobles til ABNEs Rådhusgaten 27 og Øvre Vollgate 7. – Vi konstaterte at bygget slik det var ikke hadde noen fremtid. Skulle det kunne leve for fremtiden, måtte vi gjøre noe drastisk, sier administrerende direktør i ABNE, Peder Christian Løvenskiold.

I bakbygningen lå også Schioldborgs Sæbe- og Parfumefabrik, som produserte Dr. Greves barnesæbe. Folketellingen fra 1900 viser at frontbygget mot Øvre Vold gade 9 inneholdt fem leiligheter med til sammen 26 beboere. Foruten familien Schioldborg selv, finner vi også bufetjomfru Hedvig Adelgunde Andersen i en av leilighetene.

At Øvre Vollgate 9 er full av historie, resulterte i mange og lange dialoger med Byantikvaren om riving og gjenoppbygging. Den synlige delen av leilighetsbygget, fasadene mot gaten og fasaden i atriet ble tidlig fredet i prosessen.

I den inviterte arkitektkonkurransen som ABNE avholdt, lå det et detaljert program til grunn med mange føringer knyttet til ønsket funksjon, og forutsetninger for sammenkobling til Anthon B Nilsen-kvartalet.

– Oppgavene var løst ganske likt på mye, samtidig som de var forskjellige. Juryen ble fasinert av vinnerbidraget til Pushak når det gjaldt løsningene på atriet med trappen. Men også de rasjo-nelle kontorene, og hvordan vertikal kommunikasjon var løst i forhold til arealbruken. Vi jobbet sammen med PUSHAK om skisseprosjektet før vi hentet inn priser fra entreprenører, deretter inngikk vi en betinget avtale med BetonmastHæhre. Sammen prosjekterte og verifiserte vi prisgrunnlaget i nesten ett år, forteller ABNEs utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann.

Artikkel og bilder: bygg.no

Ranheim Amfi

Byggherre OBOS Nye Hjem og totalentreprenør Betonmast-Hæhre Trøndelag AS er i mål med Ranheim Amfi, et prosjekt med 102 leiligheter fordelt på fire blokker. De siste av kjøperne flyttet inn i slutten av september.

Beliggenheten i den vestvendte, slake lia som er en del av området som i plansammenheng heter Humlehaugen, gjør OBOS-prosjektet fortjent til benevnelsen amfi. Mange av leilighetene har utsikt over den gamle, historiske industri-bydelen Ranheim, til Trondheimsfjorden og Fosen-landet bortenfor der igjen.

Veien er kort fra Ranheim Amfi til barnehager, skole og idrettsanlegg – som hjemmebanen til bydelens nye stolthet, eliteserielaget Ranheim Fotball. I det nære nabolaget finnes også friluftsattraksjoner som Ladestien og Hansbakkfjæra. En kjapp biltur unna, på motsatt side av E6, ligger Reppemarka med sitt mangfold av fristende mål for turfolk.

Mellom og rundt Amfi-blokkene har utbygger OBOS Nye Hjem lagt seg i selen for å gjøre det trivelig for beboerne. Utearealene er nennsomt og nydelig opparbeidet, med støpte, buede stier mellom plenene, lekeplasser med et rikt utvalg av lekeapparater for ungene – og treningsapparater for de mer voksne. Sittegrupper – bord og benker – er å finne nær sagt over alt.

Et eget amfi er bygget med tanke på beboersamlinger og arrangementer av ulikt slag. Her er det utplassert griller til felles bruk.

Hele artikkelen og bilder: bygg.no