Acoustics in practice

Den europeiske akustiske organisasjonen EEA gir ut et tidsskrift ved navn ”Acoustics in practice”.
In den siste utgaven er det publisert en artikkel av vår egen Sigmund Olafsen, den omhandler trikkemålingene vi har gjort for Oslo Sporveier. Atle Stensland og Tore F. Killengreen er medforfattere.

Hele artikkelen kan du lese her: Acoustics in practice october 2017 – utdrag

Tags: No tags