ont

Din hørsel

Støy i boliger kan komme fra mange kilder: Ventilasjon, stemmer, fottrinn, tekniske installasjoner, støy fra gaten og kanskje støy fra naboer. Konstant støy oppleves både ubehagelig og kan føre til helseplager. Seniorrådgiver Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS forteller at ekkoeffekter og lang etterklangstid (klangen i rommet er høy og varer lenge) ofte forekommer i moderne bygg på grunn av materialvalg og en minimalistisk byggetrend. De fleste av oss opplever ekkoeffekter og hard lyd som plagsomt, særlig når flere er samlet, og gjerne når vi skal høre musikk eller se på tv. For hørselshemmede og eldre vil denne støyen være spesielt plagsom og vanskeliggjør god samtale og dialog. – I gamle dager brukte man gipsrosetter, stukkatur i taket og søyler med halvnakne damefigurer eller lignende for å regulere lyden i store konserthus. I dag er det moderne med pyramideformer eller andre ting som stikker ut av veggen og bryter opp lyden, sier Moen.

Myke materialer
– Hjemme i din egen stue er det lydabsorberende tiltak som er mest aktuelt. Alle myke materialer, som for eksempel polstrede sofaer og stoler, puter, tepper og tykke gardiner gjør romakustikken mer dempet. Det samme gjelder lydabsorberende bilder og andre myke ting du henger på veggene, opplyser Moen. Han forklarer at materialer og produkter som brukes for å dempe akustikk og etterklang i et rom kalles lydabsorbenter. De kjennetegnes av å ha en porøs overflate og må være luftåpne. Det finnes en rekke lydabsorberende materialer som er laget for dette formålet, for eksempel plater til tak og vegger. I tillegg fins det mange materialer som ikke er laget som lydabsorbenter, men som likevel har tilsvarende egenskaper. – Tenk bare på forskjellen av lydopplevelsen i et helt tomt rom i forhold til et rom som er møblert, sier Moen. Når det gjelder lydisolering mellom interne rom er det ifølge ham viktig at dørene mellom rommene er lufttette. – Ser du lyset fra det ene rommet til det andre, selv om døren er lukket, vil også lyden slippe gjennom. Da lønner det seg å sette på gummilister, så det blir helt tett. Selv har jeg dyttet kronestykker i alle nøkkelhullene, ler Moen. – Det kan være kronen på verket i lyddempingen, når alle andre tiltak er utført.

Lydisolering mot støy utenfra
Tiltak mot ytre lydkilder er viktig for å dempe støynivået i boligen din. Hører du lyder fra avløpsrør skyldes dette først og fremst at vannet kolliderer med rørveggen. Lydnivået vil variere utfra vannmengde og hastighet. Brå endring av væskestrøm og store fallhøyder gir derfor mest støy. – Lyd fra avløpsrør er lett gjenkjennbar støy, som ofte oppleves som forstyrrende i stille omgivelser. Tapping fra servant, dusj, tømming av badekar eller toalett kan også gi forstyrrende lydnivåer. Utspyling fra toalett gir nesten alltid de høyeste lydnivåene. Én løsning kan være at rørføringer til sanitærkilder kasses inn, og at avløpsrør ikke ligger synlige, anbefaler Moen.

Tette vinduer og siktlinje
Utette vinduer, noe som ikke er uvanlig i eldre boliger, kan også være en kilde til støy. Her anbefaler Moen å enten bytte vinduer eller sette inn et ekstra, innvendig vindu. – Det finnes i dag vinduer på markedet som stenger det aller meste av lyder ute. Sjekk også ventilene, og bytt til lyddempende ytterveggsventiler, dersom du ikke har dette. Moen forklarer at det gjelder å bryte siktlinjen til lydkilden. Med det mener han at hvis du for eksempel kan se trafikken på veien ved siden av boligen din, vil du også høre den. For å dempe lyden, kan det bygges en tett støyskjerm. – Da vil du ikke lenger kunne se trafikken, og støyskjermen bryter strømmen av lyder. Støyskjermen kan bygges av ulike materialer. Det viktigste er at den er tett, sier Moen. Du kan gjøre mye for å dempe støy Enten du bor i leilighet eller enebolig, har ny eller gammel bolig, kan du gjøre mange tiltak for å dempe støy inne og utenfra.

-Seniorrådgiver Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk

Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen, 15.9.2020
Byggherre: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
Arkitekt: Lund Hagem og Atelier Oslo

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Nye ferdigstilte prosjekter

Klimahuset i Oslo:

Et utstillingsbygg i Botanisk hage ved Naturhistorisk museum i Oslo har sett dagens lys. Nordens første klimahus har som oppgave å formidle forskningsbasert kunnskap – i stor grad rettet mot barn og unge – om jordas klima og klimaendringene. Klimahuset har passivhusstandard med en rekke miljøtiltak, og er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt med kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB O-EQ).

Jordal-Amfi-ute-803x480

Nye Jordal Amfi åpnet

Nye Jordal Amfi åpnet

Fredag, 25. september, kunne Oslo kommune vise frem Oslos nye idrettsstorstue Jordal Amfi.

Anlegget er større enn det gamle, og det er plass til 5.300 sittende publikummere i arenaen, som har Norges største mediekube hengende fra taket.

Solcellepaneler, grønt tak og 30 energibrønner, skal gjøre Jordal Amfi klimavennlig og langt mer energieffektivt i drift enn den gamle hallen.

Byggets plassering i terrenget, og de gjenkjennbare elementene som det karakteristiske sløret, hallrommet og tribunen, gjør at bygget ivaretar arven etter gamle Jordal Amfi som sto klar til Ol i 1952.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.

Brekke & Strand har vært rådgiver akustikk for dette prosjektet.

11_Vindmollebakken_by_HelenHard_Foto_Sindre_Ellingsen_H1A8834_Lav-848x480

Statens pris for byggkvalitet

 

Statens pris for byggkvalitet

..til Vindmøllebakken bofellesskap

Vi har jobbet på prosjektet som underleverandør til Kruse Smith Entreprenør.

«Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er bygget etter modellen Gaining-by-sharing. Tanken bak modellen er å skape bærekraftige bomiljøer, både miljømessig, sosialt og arkitektonisk. Her legges det til rette for at beboerne møtes på tvers av generasjoner. Prosjektet åpner for et mangfold av sosiale og fysiske løsninger, hvor det å dele og det å bo sammen med mennesker i ulik alder og livssituasjon oppleves som en gevinst. De 40 leilighetene er på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass. Boligkjøperne har vært involvert fra starten og har dermed kunnet påvirke prosjektet i byggeperioden.

Sissel Leire i Indigo Vest sto for presentasjonen under dagens konferanse.

– Dette er spennende, ikke bare fordi man har laget et flott prosjekt, men aller mest fordi man tøyer begrepet byggkvalitet i riktig retning. Her kombineres god arkitektur med sosial bærekraft og tanker rundt menneskelig fellesskap. Prosjektet viser retning, mot noe varmere og mer inkluderende.»

Byggfakta.no

 
 

 

bærekraft-848x480

#vibyggerbærekraft

Artikkel fra bygg.no:

Byggenæringen har spesielt gitt tematikken bærekraftige løsninger økt oppmerksomhet, og nå ønsker initiativet SAMMEN2020 å bidra til at stemmene i næringen samler seg om et overordnet budskap for å øke næringens gjennomslagskraft. Dette gjelder både konkrete fakta og hva man bør prioritere i denne kommunikasjonen.

– Vi er en stor næring som skal samle oss rundt en bærekraftig utvikling for fremtiden. Det er en omfattende oppgave, og det er viktig at vi kan fortelle myndighetene og de rundt oss at vi er klare, og at vi er en del av løsningen. Vi har ansvar og vi ønsker å ta ansvar i dette arbeidet, sier leder for BAE-rådet, Jon Sandnes.

– Vi er viktige for at Norge skal nå sine klimamål. Gjennom samtalen med topplederne i næringen har det kommet to klare bestillinger; få frem fakta og sett fokus på bærekraft. Det er også etterspurt en mal i arbeidet med å få frem et felles budskap rundt næringens betydning, og vi har derfor nå utarbeidet nettopp dette samt en kommunikasjonskanal, sier lederen for Strategisk råd i SAMMEN2020, Liv Kari Hansteen.

Flere representanter for bedriftene i SAMMEN2020 har jobbet med denne kommunikasjonsplanen, blant dem kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann og leder for marked, kommunikasjon og strategi i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann. Sammen med Sandnes og Hansteen presenterte de denne planen for over 100 toppledere og kommunikasjonsansvarlige i næringen i et Teamsmøte onsdag.

Planen er at næringen i større grad skal nå gjennom med sine budskap, og et av tiltakene som introduseres er et felles grafisk element og en emneknagg om bærekraft, til bruk i sosiale medier, #vibyggerbærekraft.

– Tanken bak dette tiltaket er å kombinere noen felles budskap med en felles visuell profil, som viser helt konkret hva bedriftene i vår næring bidrar med. Om mange tar dette i bruk, vil det kunne ha stor effekt, sier Bjørkmann.

– De fleste bedriftene i næringen har ingen kommunikasjonsavdeling. Derfor har vi lagt vekt på at alle på en enkel måte skal kunne ta denne planen direkte inn i egne strategier og planverk. Planen gir noen overordnede føringer og helt konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene kan bidra i et felles løft, sier Altmann.

I møtet fikk de gode tilbakemeldinger på arbeidet som er lagt ned og planen som er presentert, og man skal nå arbeidere for å implementere dette arbeidet videre ut i de enkelte virksomhetene.

Foruten Altmann og Bjørkmann har Helene Johansen Facchini (Caverion), Kjell Kvarekvål (JM Norge) og Audun Lågøyr (Skanska) vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet kommunikasjonsplanen.

Finansparken-803x480

Finansparken: Årets Bygg & Trebyggeri 2019

Finansparken i Bjergsted er kåret til Årets Bygg og Årets Trebyggeri 2019. Vinneren ble utropt i forbindelse med en digital utgave av Byggedagene.

Prosjektet er det største trebaserte næringsbygget som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge næringsbygg med fremragende arkitektur og høye miljøambisjoner. Miljøløsningene omfatter lavt energiforbruk, grønne tak, energibrønner, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp. Bygget blir også et BREEAM Outstanding prosjekt.

Akustiker, Tønnes Ognedal, om prosjektet:

Finansparken er et spesielt bygg også ut fra et akustisk synspunkt. Her er det store arealer og volumer som henger sammen uten tette skille-flater eller dører mellom. Det arkitektoniske konseptet innebærer også at man vil vise mest tre i overflatene. Dette gir utfordringer og en rekke situasjoner hvor akustikk er veid mot arkitektur. De relativt lette materialene og alle knutepunkt som naturlig kommer mellom søyler, bjelker, dekker og vegger gir behov for ekstra oppmerksomhet med tanke på lydisolasjon. Romakustikken er ivaretatt uten bruk av mineralull-absorbenter eller perforert gips i kontorer eller fellesarealer, som ellers nærmest er standardløsninger i kontorbygg.

Hovedabsorbenten er spilepanel med smale spiler, god spaltebredde, en god akustisk duk og mineralull under dekkene. Mineralullen under dekkene kombinerer brannkrav og akustisk demping. Noen veggflater har mikroperforerte plater med duk og mineralull bak. I kontorlandskap er det også brukt teppe på golv. Denne materialbruken gir etterklangstider innenfor krav i NS8175;2012. Dempingen oppleves som god også i kantinen, noe som bl.a. henger sammen med god plass i forhold til antall personer.

Etasjeskillene av massivtre har flytesparkel på mineralull og over dette er det et datagolv. Vertikal luft og trinnlydisolasjon er godt innenfor alle aktuelle krav. Det er også kontrollert at dekkene ikke har sjenerende svingninger. Dette ble gjort på forhånd med målinger i en fullskala Mockup -modell hvor nedbøyning og egenfrekvens ble vurdert mot kriterier anbefalt av Byggforsk.

Vi er stolte over å få ta del i et så flott prosjekt.

Les mer her:
Årets Bygg 2019
Årets Trebyggeri 2019
Prosjektbeskrivelse og bilder på Bygg.no

hseq_rev-848x480

Brekke & Strand er ISO sertifisert!

Brekke & Strand er ISO sertifisert!

Brekke & Strand Akustikk er per april 2020 sertifisert iht. ISO 9001:2015 (kvalitetsstyring), ISO 14001:2015 (miljøstyring) og ISO 45001:2018 (sikkerhets- og arbeidsmiljøstyring). Sertifiseringsorgan er Bureau Veritas.
Dette er en viktig milepæl for selskapet!
Norden_kontorer_kvadret-795x480

Organisasjonsendring i Brekke & Strand

Per 1. april 2020 har Brekke & Strand delt inn selskapet i 3 overordnede regioner; Østlandet, Norge og Sverige. Regionlederne har ansvar for avdelingene i sin region, personal- markeds- og resultatansvar samt en stillingsprosent tilknyttet prosjekteringsoppdrag innen bygg, samferdsel, industri eller energi.
Regionlederne inngår i ledergruppen sammen med økonomisjef, leder for HR, HMS & K og administrerende direktør.

Bli kjent med våre nye regionlederne:

Trond Blesvik

Trond kjenner selskapet godt gjennom 10 år som akustiker og i ulike lederroller i Brekke & Strand. Han er analytisk og har god organisasjons- og forretningsforståelse.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg har alltid interessert meg for lyd, og var i min ungdom blant annet lydtekniker for det lokale ungdomskoret. Planen var egentlig å utdanne meg innen mikroelektronikk, men det viste seg å være ganske vanskelige greier. Så da valgte jeg heller å studere akustikk som jo er mye gøyere!

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg kjenner firmaet godt etter å ha jobbet her i 10 år, og hvor jeg har vært så heldig å ha hatt mange forskjellige roller. (Alt fra tillitsvalgt til bildirektør.) Jeg er opptatt av at firmaet drives rasjonelt og at det skal være gøy å jobbe her.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Oslo-kontoret går – og har alltid gått – veldig bra, både faglig og økonomisk. Dette kommer ikke av seg selv, men gjennom dedikerte og motiverte ansatte, samt et system som legger til rette for både høy lønnsomhet og faglig utvikling. Jeg vil jobbe for fortsatt sterkt fokus på dette, samtidig som vi ivaretar det gode arbeidsmiljøet.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Jeg tror vi må tørre å tape litt i det små for å vinne i det store bildet, også må vi tørre å snakke åpent og ærlig med hverandre. Vi spiller alle på samme lag og ønsker det beste for selskapet!

Sverre Aas

Sverre har i flere år vært avdelingsleder for Stavangerkontoret. Han kjenner selskapet godt, særlig gjennom fusjonen med Sinus i 2018. Sverre har vært med på opp- og nedturer i markedet, senest under oljekrisa i 2014.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg begynte på elektronikk på NTNU med mål om å holde meg til elektronikken, men fant fort ut at spenningen(!) var større i akustikken. I første omgang var det hørsel og oppfattelse av lyd som interesserte meg mest, og derfor skrev jeg hovedoppgaven min om hørselsskaderisiko. Etter endt utdannelse i 2007 søkte jeg på jobb i Sinus i Stavanger og fikk jobben. Fra og med 2014 har jeg vært avdelingsleder i Stavanger. Nå er jeg mest opptatt med bygningsakustikk i prosjektene jeg jobber med.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg har variert fagerfaring og har et sterkt fagfokus. Det tror jeg er viktig å ha med når man skal lede selskapet videre til nye mål. I tillegg har jeg erfaringer fra ledergruppa i Sinus, hvor jeg bl.a. har vært med på opp- og nedturer i markedet.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Vi skal fortsette å være foretrukket rådgiver på akustikk på grunn av at vi er de flinkeste og hyggeligste. Dette skal vi oppnå med å holde fagfanen høyt oppe, og dele kunnskap og erfaringer både internt og eksternt. Vi skal ha det moro på jobben. Trivsel på jobb gir et svært godt utgangspunkt for å få en lønnsom og god drift.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Det viktigste er å dele kunnskap og erfaringer, og å utnytte kompetansen vi har som selskap. Det er selskapets samlede kompetanse som er styrken vår og som gjør at vi er, og skal fortsette å være, Norges beste selskap av akustikere.

Johanna Carpelan

Johanna startet Stockholmskontoret i 2018, hun har mange års ledererfaring fra bl.a. store organisasjoner. Johanna er en strukturert og kreativ leder med et stort ønske om å skape et godt arbeidsmiljø.

​​​​​​​Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jag ville bli arkitekt hela uppväxten men efter två år av att bara formge saker och inte få göra något på ”riktigt” så började jag läsa på Väg och Vatten och när man fick välja Master så lät akustik mycket skojigare än att gå tillbaka till arkitekturen.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jag brinner för att man kan kombinera en god arbetsmiljö med ett gott resultat, jag har praktiserat det i alla ledarroller jag haft hittills och vill fortsätta göra det här.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Den största ambitionen de närmaste åren är att Brekke & Strand i Sverige skall vinna marknadsandelar och bygga ett större kundregister inom byggsektorn än vi har idag. Vi skall bli den arbetsgivare man vill jobba hos som senior byggakustiker och den konsult man väljer i första hand för en akustisk projektering.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Att vi lär oss varandras olikheter och olika förutsättningar. Förstår vi varandras likheter och olikheter så blir kommunikationen ännu enklare.

ZEB Flexible Lab

ZEB Flexible Lab

SINTEF, Veidekke og LINK bygger verdens mest bærekraftige bygg og Brekke & Strand Akustikk løser de lydtekniske forholdene

Nullutslippslaboratoriet ZEB Flexible Lab i Trondheim skal bli verdens mest bærekraftige bygg med dokumentert klimaregnskap.

ZEB Flexible Lab1 i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.

Kjell Nordmark og Anders Fiskvik har hjulpet Veidekke med å løse et kontorbygg nesten helt uten bruk av betong og stål. Ståle Ellingsen har hjulpet til med tiltak for vibrasjoner fra tekniske installasjoner.

Les hele artikkelen på bygg.no.

Herbarium

Herbarium

I Stavanger sentrum har Kruse Smith Entreprenør ført opp et særpreget og BREEAM Excellent kontor- og butikkbygg for Øgreid Eiendom.

Herbarium er tegnet av Snøhetta og ført opp i en totalentreprise. Det har inntil sju etasjer og et samlet areal på 20.400 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 290 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2018 og bygget ble fullført i desember 2019.

Prosjektsjef Hans Uthus i Kruse Smith Entreprenør forteller at bygget er komplekst og er ført opp mens butikkene i Straensenteret (som lå på samme tomt og som Herbarium erstatter) har vært i full drift.

– Byggetiden var knapp og vi hadde svært begrenset riggområde. Byggets tak og fasader er uten rette vinkler, noe som også har vært krevende. Leietakerne fortjener ros for å ha vært tålmodige. Vi praktiserte lean og BIM og sistnevnte var veldig nyttig på grunn av den komplekse geometrien i bygget. Det har vært stor og god innsats av alle involverte, sier Uthus.

Prosjektleder Kristin Egelandsdal i Kruse Smith Entreprenør gir ros til Snøhetta og Prosjektil, som hun mener har bidratt til at prosjektet har kommet i mål til rett tid.

Les hele artikkelen og se bilder på bygg.no.