Årsresultat – pressemelding

Brekke & Strand Akustikk viser til et resultat for 2020 på 23,5 millioner kroner før bonus og en EBIT-margin på 14,7 prosent. Selskapet er Nordens største uavhengige akustikkmiljø med 113 ansatte og en omsetning på 160 mill kroner.

Interessen for gode lydmiljø i samfunnet har økt betydelig de siste årene, og vi ser en ytterligere økning i fremtiden og et økt behov for kunnskap. Lydmiljøet eller lydkvaliteten er sentral for oss individer, og forskning viser at gode lydmiljø er viktig for helsen og antall leveår. Framtidsscenarier viser at befolkningen flytter til byene, vi vil bo tettere og vil med det påvirkes mer av støy.  Det er vanskelig å slå av ørene, derfor må vi bygge boområder og boliger med  gode lydmiljø, sier konsernsjef Frøydis Espedal. Et godt lydmiljø er en viktig faktor for trivsel på arbeidsplassen, og dette gjelder om en sitter i et kontorlandskap, arbeider i industrien eller er offshore.

Brekke & Strand er etablert i 8 av de største byene i Norge og Sverige. Sinus AS var etablert i Kristiansand og Stavanger, og selskapet ble fusjonert med Brekke & Strand Akustikk i 2018. Siden det har selskapet utvidet med kontor i Stockholm og Malmö. Samarbeid på tvers er viktig for oss og vi har i 2020 målt hvor mye kontorene samarbeider. Over 10 % av omsetningen er arbeid på andre kontorer. Dette er en bevisst strategi for å lære av hverandre, benytte ekspertkunnskap på tvers, ha en fleksibel kapasitet og bli kjent på tvers av avdelinger. Dette vil vi fortsette med for å levere den høye faglige kompetansen selskapet er kjent for.

Jeg er utrolig takknemlig og stolt over innsatsen de ansatte har lagt ned, sier Frøydis Espedal. Kundetilbakemeldingene vi har fått gjennom året er veldig bra, og jeg er opptatt av at vi skal levere høy faglig kvalitet til våre kunder og at vi er en løsningsorientert samarbeidspartner. Jeg er imponert over kapasiteten og leveransen medarbeidere gir selv med hjemmekontor det meste av året. Dette viser hva som bor i folk og hva de klarer å mobilisere.

Vi er fremdeles spente på markedsutviklingen for 2021, men vi har hatt en god start på året. Vi har en spredt prosjektportefølje innenfor markedsområdene bygg, samferdsel, industri og energi. Overvekten av omsetningen er innen byggprosjekter, men med en spredning både innenfor markedsområdene og at vi arbeider tett over landegrenser, gjør at vi er bedre rustet dersom noen av markedene går ned. Men så langt som vi ser fremover i 2021, så viser prognosene at 2021 skal bli et bra år.

Norden_kontorer_kvadret-795x480

Organisasjonsendring i Brekke & Strand

Per 1. april 2020 har Brekke & Strand delt inn selskapet i 3 overordnede regioner; Østlandet, Norge og Sverige. Regionlederne har ansvar for avdelingene i sin region, personal- markeds- og resultatansvar samt en stillingsprosent tilknyttet prosjekteringsoppdrag innen bygg, samferdsel, industri eller energi.
Regionlederne inngår i ledergruppen sammen med økonomisjef, leder for HR, HMS & K og administrerende direktør.

Bli kjent med våre nye regionlederne:

Trond Blesvik

Trond kjenner selskapet godt gjennom 10 år som akustiker og i ulike lederroller i Brekke & Strand. Han er analytisk og har god organisasjons- og forretningsforståelse.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg har alltid interessert meg for lyd, og var i min ungdom blant annet lydtekniker for det lokale ungdomskoret. Planen var egentlig å utdanne meg innen mikroelektronikk, men det viste seg å være ganske vanskelige greier. Så da valgte jeg heller å studere akustikk som jo er mye gøyere!

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg kjenner firmaet godt etter å ha jobbet her i 10 år, og hvor jeg har vært så heldig å ha hatt mange forskjellige roller. (Alt fra tillitsvalgt til bildirektør.) Jeg er opptatt av at firmaet drives rasjonelt og at det skal være gøy å jobbe her.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Oslo-kontoret går – og har alltid gått – veldig bra, både faglig og økonomisk. Dette kommer ikke av seg selv, men gjennom dedikerte og motiverte ansatte, samt et system som legger til rette for både høy lønnsomhet og faglig utvikling. Jeg vil jobbe for fortsatt sterkt fokus på dette, samtidig som vi ivaretar det gode arbeidsmiljøet.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Jeg tror vi må tørre å tape litt i det små for å vinne i det store bildet, også må vi tørre å snakke åpent og ærlig med hverandre. Vi spiller alle på samme lag og ønsker det beste for selskapet!

Sverre Aas

Sverre har i flere år vært avdelingsleder for Stavangerkontoret. Han kjenner selskapet godt, særlig gjennom fusjonen med Sinus i 2018. Sverre har vært med på opp- og nedturer i markedet, senest under oljekrisa i 2014.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg begynte på elektronikk på NTNU med mål om å holde meg til elektronikken, men fant fort ut at spenningen(!) var større i akustikken. I første omgang var det hørsel og oppfattelse av lyd som interesserte meg mest, og derfor skrev jeg hovedoppgaven min om hørselsskaderisiko. Etter endt utdannelse i 2007 søkte jeg på jobb i Sinus i Stavanger og fikk jobben. Fra og med 2014 har jeg vært avdelingsleder i Stavanger. Nå er jeg mest opptatt med bygningsakustikk i prosjektene jeg jobber med.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg har variert fagerfaring og har et sterkt fagfokus. Det tror jeg er viktig å ha med når man skal lede selskapet videre til nye mål. I tillegg har jeg erfaringer fra ledergruppa i Sinus, hvor jeg bl.a. har vært med på opp- og nedturer i markedet.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Vi skal fortsette å være foretrukket rådgiver på akustikk på grunn av at vi er de flinkeste og hyggeligste. Dette skal vi oppnå med å holde fagfanen høyt oppe, og dele kunnskap og erfaringer både internt og eksternt. Vi skal ha det moro på jobben. Trivsel på jobb gir et svært godt utgangspunkt for å få en lønnsom og god drift.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Det viktigste er å dele kunnskap og erfaringer, og å utnytte kompetansen vi har som selskap. Det er selskapets samlede kompetanse som er styrken vår og som gjør at vi er, og skal fortsette å være, Norges beste selskap av akustikere.

Johanna Carpelan

Johanna startet Stockholmskontoret i 2018, hun har mange års ledererfaring fra bl.a. store organisasjoner. Johanna er en strukturert og kreativ leder med et stort ønske om å skape et godt arbeidsmiljø.

​​​​​​​Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jag ville bli arkitekt hela uppväxten men efter två år av att bara formge saker och inte få göra något på ”riktigt” så började jag läsa på Väg och Vatten och när man fick välja Master så lät akustik mycket skojigare än att gå tillbaka till arkitekturen.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jag brinner för att man kan kombinera en god arbetsmiljö med ett gott resultat, jag har praktiserat det i alla ledarroller jag haft hittills och vill fortsätta göra det här.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Den största ambitionen de närmaste åren är att Brekke & Strand i Sverige skall vinna marknadsandelar och bygga ett större kundregister inom byggsektorn än vi har idag. Vi skall bli den arbetsgivare man vill jobba hos som senior byggakustiker och den konsult man väljer i första hand för en akustisk projektering.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Att vi lär oss varandras olikheter och olika förutsättningar. Förstår vi varandras likheter och olikheter så blir kommunikationen ännu enklare.

Vi er her for dere!

Corona til tross, vi jobber tilnærmet så vanlig som mulig!

Vi har implementert følgende tiltak i selskapet;

  • Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å jobbe hjemmefra og legger tilrette for det
  • Vi oppfordrer til å unngå i så stor grad som mulig bruk av offentlig kommunikasjon
  • Vi oppfordrer til å begrense reisevirksomhet mest mulig, internt og eksternt
  • Vi oppfordrer til å avholde så mye som mulig av møter på Skype/ Teams, både interne og eksterne
  • Målinger/ befaringer avholdes som planlagt, men målinger/ befaringer hjemme hos privatpersoner avklarer vi nærmere; egne retningslinjer etableres
  • Vi oppfordrer alle til å begrense deltagelse i store sammenkomster, både i jobb og privat
  • Vi har kontorinterne hygienetiltak som følger retningslinjene om håndvask, bruk av antibac, det å holde avstand til hverandre og å unngå håndhilsing
  • Nærmeste leder skal informeres om eventuell sykdom og reiseplaner

Vi er tilgjengelig for oppdrag som vanlig.
Er du usikker på hvem du skal ta kontakt med, ring sentralbordet (Oslo/ Trondheim/ Bergen: 24 12 64 40, Kristiansand: 38 12 07 70, Stavanger: 51 50 12 50) eller send oss en e-post til info@brekkestrand.no, så tar vi kontakt med deg omgående.

Studentoppgave

Johanna Carpelan, Peter Comnell og Marius C. Bråthen var på et oppstartsmøte for studentoppgaven ’Hur ska ljud från lek och idrott på bollplaner utvärderas och bedömas?’ på Chalmers forrige uke.

Ideen kommer fra oss og skal også gjennomføres i samarbeid med oss.

Klikk på bildet for oppgavetekst.

Great Place to Work!

Vi er en av Norges beste arbeidsplasser!

For tredje år på rad er vi er blitt sertifisert som Great Place to Work Norge. I år med enda bedre resultat enn tidligere.
Sammenlignet med de 10 beste selskapene, som utfører samme undersøkelse, ligger vi over på alle målbare parameter. Dette er viktig for Brekke & Strand, ettersom vi er en kunnskapsbedrift med spesialkompetanse som er avhengig av å være en arbeidsplass som tiltrekker seg de flinkeste menneskene.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives, utvikle seg, og være gode rådgivere for våre kunder.
Vi er utrolig takknemlig for alle som bidrar til å gjøre Brekke & Strand til en fantastisk arbeidsplass.

Stockholmskontoret feirer 1 år!

I løpet av det første året har vi blitt flere enn vi kunne forestilt oss, og er nå en kompetent og glad gjeng som kan være med og hjelpe kundene våre med de vanskeligste oppgavene.
Med et lidenskapelig engasjement for å utvikle fremtidens akustikk, tar vi sikte på å være den åpenbare samarbeidspartneren innenfor lyd og vibrasjon, både for å drive debatten om et bedre lydmiljø i byene våre, og når det gjelder å hjelpe våre kunder med å finne den smarteste løsningen.
Nå fortsetter vi på vår vei og øker vår tilstedeværelse i og rundt Stockholm!

Velkommen til oss med spørsmål om akustikk, så hjelper vi deg!

Brekke & Strand Akustik
Bellmansgatan 22B
118 47 STHLM

Tel: +46 (0)8-601 22 20
info@brekkestrand.se

Vi åpner kontor i Malmö

Etter en meget vellykket satsing i både Göteborg og Stockholm tar Brekke & Strand Akustik steget videre til Öresundsregionen!

Markedet i regionen krever stadig mer av vår kunnskap og våre tjenester, og vi ønsker å øke servicenivået og nærheten her ved å gjøre våre over 100 rådgivere innen akustikk tilgjengelig for eksisterende og potensielle kunder.

Marcin Brycki, som har mangeårig erfaring innen ledelse, akustikk og lyddesign, ser frem til å lede og utvikle virksomheten i regionen.

Vi kommer til å ha kontorplass i Turning Torso, en strategisk valgt plassering der vi har god plass til å vokse med flere dyktige rådgivere som har lyst til å jobbe hos oss fremover. Så, mellom oss akustikere… send en e-post til info@brekkestrand.se om du vil bli vår nye kollega!

Telefon: +46 (0)40-21 05 45 ● E-post: info@brekkestrand.se ● www.brekkestrand.se

Britannia Hotel Årets Bygg

Britannia Hotel ble til Årets bygg i Trondheimsregionen under Eiendomskonferansen 2019

«Prosjektet er utviklet av Odd Reitan ved E C Dahls Eiendom. Per Knudsen Arkitektkontor og Metropolis arkitektur og design har stått for arkitekturen, og HENT har vært entreprenør i totalrenoveringen av hotellet som opprinnelig åpnet i 1870. Bygget er på 11.600 kvadratmeter og huser 257 rom/suiter, seks spisesteder, SPA-anlegg og kongressavdeling. Etter nesten tre år med renovering fremstår Britannia Hotell som et fantastisk godt gjennomført prosjekt, der ingen detalj er overlatt til tilfeldighetene. Hotellet er medlem i den meget eksklusive kjeden «The Leading Hotels of the World». Trondheim sentrum har fått tilbake sin storstue i en fornyet og utvidet utgave. De mange serveringsalternativene har forskjellige spennende konsepter, og her er det noe for enhver smak. Totalt sett gjør dette Britannia Hotell til en destinasjon i seg selv, men bidrar også til å heve hele midtbyens attraktivitet.»

Brekke & Strand er stolt rådgiver akustikk!

Bilde og artikkel: bygg.no.

#ViErSverdrup

Johan Sverdrup utbyggingen – et av Norges største industriprosjekt, og den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet – er et resultat av en enorm innsats fra veldig, veldig mange. Flere hundre leverandører, og tusener av mennesker, på tvers av hele Norge har alle spilt en rolle i Johan Sverdrup-historien.

Nå når giganten i Nordsjøen er i produksjon, ønsker Equinor og Johan Sverdrup-lisensen å takke alle samarbeidspartnere og lokalsamfunn i Norge som har vært med på dette «eventyret». Som vi ellers gjør i Norge når vi skal feire eller markere noe, så gjøres dette med kake! Og denne gang, med Johan Sverdrup feltets betydning både i byggefase og drift, er det kanskje ekstra riktig at ‘alle får en bit av kaka’!

Fakta om Sverdrup:
• Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser).
• Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.
• Balanseprisen for hele feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat
• Samlede Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap av Petoro.
• Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under 1 kg CO2 per fat (gjennomsnittet internasjonalt er på 18 kg CO2 per fat). Dette bidrar til å unngå CO2-utslipp fra feltet på mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid. Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til 9 andre felt i området: blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner, Gudrun med flere.
• Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
• I første fase gikk mer enn 70% av kontraktene til leverandører i Norge. I andre fase har dette steget til hele 85%.
• PARTNERE: Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.