230505 MO aftenbladet.no

Råd til russen

Det som er kult kan ha en nedside. Et øyeblikks uoppmerksomhet kan få konsekvenser for resten av livet. Lydnivåer i russebusser er så høye at de kan skade hørselen.


Gjennomsnittlige A-veide lydnivåer på 105 – 110 dB kan fort forekomme. Er du uten hørselvern i slike nivåer vil du etter kort tid få midlertidlig nedsatt hørsel og øresus. Du vil også risikere at hørselen din blir permanent skadet og du kan pådra deg en sjenerende tinnitus eller hyperakusis. Tinnitus er en kontinuerlig pipelyd i ørene, mens hyperakusis innebærer at du oppfatter lyden sterkere enn den er, slik at det kan bli vanskelig å oppholde seg i nokså vanlig lydnivåer.

Skader på hørselen er livsvarige og kan ikke repareres. Vi oppfordrer derfor alle til å ta godt vare på sin egen og andres hørsel samt å ta pauser i lydeksponeringen.

Hvis du ikke har en lydmåler, kan lydnivået måles med enkelte mobil-apper. Disse bør være kalibrert for å måle riktig (se eget avsnitt).

Tips uten måling av lydnivå:

Hvis du ikke måler lydnivået, kan du begrense risikoen for skade på følgende måte:

Hvis lydnivået gir smerter i ørene, er nivået muligens over 110 dB. Da kan du få skade i løpet av sekunder. Skru ned nivået og følg anbefalingen under.

Hvis lydnivået er så høyt at du må skrike rett inn i øret på andre personer for å bli forstått, er du i faresonen. Lydnivået kan være over 105 dB. Bruk dobbelt hørselvern, propper og øreklokker. Øreklokker av god kvalitet anbefales, og proppene må settes inn i øregangen.

Hvis det går an å snakke høyt sammen på kort avstand (20-30cm), kan lydnivået være 95-100 dB. Bruk enkelt hørselvern av god kvalitet. Propper som man får satt godt inn i øregangen gir også god beskyttelse mot basslyder.

Vær ekstra oppmerksom hvis du opplever øresus eller har midlertidig svekket hørsel etter å ha hørt på høy musikk i bussen.  Dette er et tegn på at du er på grensen til et varig hørseltap. Du er kanskje «kanarifuglen» som har lett for å merke risiko for skade. Da er du er også en god venn dersom du forteller de andre om hva du har opplevd. På den måten har dere muligheten for å diskutere og ta grep som beskytter alle mot varig hørselskade.

Vær en god venn!

Pass på at ingen kommer inn eller oppholder seg i bussen uten hørselvern. Hvis noen skulle sovne under rulling, må lyden skrus ned og vedkommende få tilstrekkelig beskyttelse før lyden skurs opp igjen.

Tips med måling av lydnivå med mobiltelefon:

Det finnes gratis apper til måling av lydnivå med mobiltelefon. Hvis du har en slik app, bør den kontrolleres på to måter før du kan stole på den:

1: Sjekk nivået telefonen viser mot et kjent nivå. Dette kan f.eks. være på et sted der andre har målt riktig nivå. Sjekk om du måler det samme.

En annen mulighet er å bruke et håndholdt verktøy som kilde. Nye verktøy skal være merket med et lydtall. Forskjellen mellom tallet som står på verktøyet og det man måler i 1 m avstand er grovt regnet omkring 10 dB i frittfelt. Dersom det står Lwa 90 dB, skal lydtrykknivået du måler utendørs i en meter avstand være omkring 80 dB.

2: Sjekk om telefonen kan måle så høye lydnivåer som 110 dB. Noen telefoner har en sperre som begrenser nivået inn for å forhindre overstyring (skurr) i elektronikken. Mål mens dere øker lydnivået i bussen gradvis. Sjekk om nivået på telefonen følger med slik dere kan forvente. Merk: Det frarådes å gå over 110 dB, og husk å bruke dobbelt hørselvern.   

Hvis dere sjekker hvilke lydnivåer dere utsetter dere for med lydmålinger, kan dere bruke kalkulatoren som er utviklet i prosjektet HØR for Offshore Norge. Denne er nå modifisert for russebruk, sjekk: stoydata.no/russ. Kalkulatoren bygger på grenseverdier som er anbefalt av FHI. Den er utviklet av eksperter i Brekke og Strand Akustikk AS og hører til en mer avansert kalkulator for vurdering av støy-eksponering i arbeidsmiljø. Merk at russe-versjonen bare kan anvendes til vurdering av risiko for hørselskade fra musikk i et omfang som er vesentlig under 40 timer pr uke i en begrenset del av livet.

Link til artikkel i Stavanger Aftenblad: Hvor høyt spilles det i russenbussen

Russens kalkulator for maks støydose


Forsidebilde: Anders Minge
Grønn Byggallianse medlem rev

Grønn Byggallianse

Brekke & Strand er medlem av Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse har over 400 medlemmer som jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. De holder foredrag og arrangementer om blant annet sertifiseringer, sirkulærøkonomi og bærekraftige materialer. De har oversikten over det siste som skjer innen bærekraftsektoren.
Dette kan bli en god plattform for å skaffe seg mer kunnskap og informasjon, slik at vi får til å utvikle fremtidens akustikk også med bærekraftbriller på.

JJD

Jens Jørgen Dammerud tilbake hos Brekke & Strand

Det er med stor glede at vi kan ønske enda en tidligere ansatt velkommen tilbake til Brekke & Strand familien.

Jens Jørgen Dammerud hadde sommerjobb hos oss i 2000, og skrev senere det samme året sin masteroppgave på NTNU med vår veiledning.
Jens Jørgen har vært ansatt frem til 2003, og gikk så sine egne veier.

Fra 2003 har han jobbet frilans innen livelyd og scene, og har blant annet jobbet for AVAB CAC (Creative Technology) i tillegg til utvikling av WinMLS 2004.
Jens Jørgen har undervist på Lydskolen, nå NISS, fra 2004-2005 og 2009-2013.

Han har samarbeidet med Niels Werner Adelman-Larsen i Flex Acoustics (artikkelskriving) og med arkitekt Erik Aasheim for utforming og måling av lydforhold i kontroll og innspillingsrom (musikkstudio, bla Rainbow Studio, Strype Studio). Jens Jørgen har forsket på akustiske forhold for orkestermusikere sammen med Mike Barron i Bath, England i perioden 2005–2008, som også ble hans PhD-/doktorgradsarbeid.

I åtte år var Jens Jørgen på Øreseksjonen til OUS Rikshospitalet 2013–2021 hvor han gjorde objektive hørselsmålinger på barn og voksne (ABR og ASSR i naturlig søvn og narkose) og måling og tilpasning av cochleaimplantat.

I det siste året har han jobbet frilans hos NRK (mye lydkontrollen i Dagsrevyen, Dagsnytt 18, Nitimen, Abels tårn med mere), NEP (fotball), Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret med mere, i tillegg til å være tilkallingsvikar i Osloskolen innen realfag (matematikk, fysikk og teknologi- og forskningslære).

I tillegg underviser Jens Jørgen denne høsten i et emne om akustikk og lydteori på pianostemmerutdanningen på Norges musikkhøgskole (NMH).

Jens Jørgen jobber videre innen lydproduksjon og undervisning ved siden av rådgiverrollen i Brekke & Strand.

Vi er veldig glad for å få en så kunnskapsrik kollega tilbake på laget!

 

Karin_til pressemelding

Karin Norén-Cosgriff tilbake hos Brekke & Strand

Fagekspert innen vibrasjoner, Karin Norén-Cosgriff, tilbake hos Brekke & Strand Akustikk etter 16 år på NGI

Karin har over 30 års erfaring innen fagområdet vibrasjoner og strukturstøy, og er en av Norges fremste eksperter innenfor området.

Karin har arbeidet med markvibrasjoner og strukturlyd fra jernbane, vegtrafikk og anleggsvirksomhet og har stor kompetanse innen sprengingsvibrasjoner og lyd- og vibrasjonsmålinger. Hun har skrevet en rekke fagartikler, holdt foredrag, undervist på kurser og vært både leder og medlem i Standard Norges komiteer innen de fleste standarder som angår vibrasjoner.

Vi er utrolig glade for å få Karin tilbake i Brekke & Strand. Dette er en kompetanse ikke så mange har i Norge, og å få en av de beste tilbake til oss er vi svært glad for, sier administrerende direktør, Frøydis Espedal. 

 

 

Karin var først ansatt som akustikkrådgiver i Brekke & Strand fra 1999 til 2006, før hun fortsatte sin karriere på Norges Geotekniske Institutt, NGI. I oktober i år begynte Karin på nytt hos oss i Brekke & Strand, som seniorrådgiver og fagansvarlig for vibrasjoner.
Det sies om barn at man først skal gi dem røtter, deretter lære de å fly. Det er dette vi i stor grad etterstreber i Brekke & Strand, og etter 30 år i bransjen, får vi omsider høste av denne filosofien.

Det gleder oss stort å kunne utvide laget med en tidligere ansatt, som har med seg så mye relevant kunnskap i bagasjen.

Velkommen tilbake til Brekke&Strand-familien, Karin!

halldor og kristin

Brekke & Strand verða íslensk

Brekke & Strand har vært representert på Island i vel 3 år, men per januar 2022 har vi offisielt etablert Brekke & Strand Akustikk ehf. som islandsk datterselskap.

Det er svært gledelig at vi nå har kunnet rekruttere nye tilskudd til vårt rådgivermiljø i Reykjavík; Halldór Júlíusson, som er ansatt i Brekke & Strand siden 2015, har i mai fått en ny kollega; Vi ønsker Kristín Ómarsdóttir velkommen!

Markedet på Island er ikke ulikt det norske og svenske, og vi har etablert et godt samarbeid med flere islandske entreprenører og rådgiverbedrifter. Vi ser frem til den videre utviklingen, og håper på flere spennende oppdrag på Island.

anders_lovstad

Gode og bærekraftige lydforhold

Et blogginnlegg fra Grønn Byggallianse. 18. mars 2022.

Lyd omgir oss overalt. To lyder som er like høye, for eksempel bølgesus og trafikkstøy, kan likevel oppleves og påvirke oss ulikt. Hva er egentlig lyd, støy og akustikk?

Bølgesus oppleves ofte som noe positivt, mens trafikkstøy er noe som gir oss negative assosiasjoner. Støy er uønsket lyd som kan være slitsom, utmattende, ødeleggende eller i verste fall skadelig. På den andre siden er lyd fra en konsert eller summing i en blomstereng sanseinntrykk vi kan søke etter. 

For noen kan visse lyder gi positive assosiasjoner, mens de for andre er uønskede. Akustikk handler om hvordan vi opplever lyd, og hvordan vi må planlegge for å skape gode lydforhold i og rundt bygg. Det gjelder enten det er for at barna våre skal lære best mulig, for at vi kan slappe av og sove godt i eget hjem eller for å få gode kulturopplevelser.

Betydningen av gode lydforhold

Det tredje av de ti kvalitetsprinsippene for gode bygg og områder løfter at disse gir lav støybelastning. Les alle kvalitetsprinsippene her.

Gode lydforhold gjør at folk trives bedre i lokaler og arealer der dette er ivaretatt, og det reduserer behov for ombygging og endringer. Hva er så gode lydforhold? Hva er akseptable støynivå? Grenseverdier i regelverk er satt på grunnlag av større undersøkelser for hva som er gode lydforhold, hva som er å anse som støyplager og hva som er samfunnsøkonomisk bærekraftig. God akustikk må tilpasses tiltenkt bruk, enten det er akustikken i et øvings- eller konsertlokale eller lydisolasjon i et bygg.

Arealer som er godt planlagte akustisk blir lagt merke til, enten det er kantiner eller restauranter, konsertlokaler, kontorlokalene eller stille områder utendørs. Det stilles krav om universell utforming (UU) i bygg i dag. Først tenker vi kanskje på fysisk tilgang ved hjelp av ramper og snusirkler, men dette gjelder også lydforhold. Universell utforming gir grunnlag for grenseverdier til akustikk og støynivå i rom. For personer med nedsatt hørsel eller syn er det desto viktigere med gode lydforhold. Er det for støyende i en kantine eller restaurant er det vanskelig å holde en samtale. Er det for klangfullt i garderober og fellesarealer i skoler og idrettsbygg vil barn og unge med nedsatt hørsel falle utenfor den sosiale praten, noe som igjen kan gi grobunn for mobbing. For å lykkes med universell utforming er det svært viktig med helhetlig planlegging, i tillegg til å være åpen for å teste nye løsninger.

Det er godt dokumentert at høy støybelastning har negativ påvirkning på helsen, noe jeg skal komme tilbake til nedenfor. Lyd som oppleves som støy påvirker både helse og oppførsel. Den irriterer, tretter, forstyrrer konsentrasjonsevnen og fratar oss søvn. På kontoret kan vi for eksempel bli forstyrret av andre. Åpne kontorlandskap er arealeffektive og legger til rette for samhandling, men kan også gi høyere støynivå, flere avbrytelser, redusere konsentrasjon produktivitet og energi. Kontorarealer må derfor tilpasses den bruken de skal ha, med tilstrekkelig tilgang til stille- og møterom.

Utendørs forårsakes støy først og fremst av trafikk, men også av industri, byggeplasser, tekniske installasjoner og ulike arrangementer. Vi må planlegge for hensiktsmessig plassering av funksjoner, bygg og områder. Ved midlertidig støy øker toleransen for dette om det er planlagte aktiviteter som gjøres innenfor varslet tidsperiode.

Lyd i et helseperspektiv

Gode lydforhold er viktig både der vi bor, arbeider, studerer og beveger oss. Det er ikke tilfeldig at lyd og vibrasjoner er omhandlet i kapittel 13 «Inneklima og helse» i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (PBL), siden gode lydforhold påvirker oss og vår helse. Riktige valg på dette området er sterkt knyttet både til folkehelse og forebyggende helsetiltak. Støy kan føre til helseplager, sykdom og uførhet, noe som igjen vil få konsekvenser for trygdebudsjetter og behandlingskostnader i helsevesenet. Støy bidrar til økt risiko for en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, stress, hodepine, muskelspenninger, søvnproblemer, fordøyelsesbesvær og psykiske problemer.

Folkehelseinstituttet anslår at ca. 4500 friske leveår går tapt årlig i Norge grunnet støy, og at ca. 1,5 millioner personer er utsatt for trafikkstøy som overstiger anbefalingene. I takt med økt levestandard og bevissthet rundt støy og lydforhold, blir lydmessig godt planlagte bygg og områder mer og mer etterspurt, som bidrar til verdistigning for bygg og områder med de riktige langsiktige kvalitetene. Folk er mer opptatt av gode lydforhold og bo- og arbeidsmiljø enn tidligere, og krav og retningslinjer følges opp av både myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner.

Nylig ble Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) revidert, og den retter økt fokus på lydmessig kvalitet i prosjekter og planer. Den viktigste standarden for lydforhold i bygg, NS 8175, ble revidert i 2019 spesielt med tanke på lydforhold i boliger (revisjonen refereres foreløpig ikke i TEK i påvente av økonomisk utredning). Ved å ha et bevisst forhold til nettopp gode lydforhold og akustikk vil man sørge for å redusere risikoen for helseplager grunnet støy.

Akustikk og bærekraft

Akustiske krav for bygg kan oppfylles ved hjelp av ulike løsninger. I tillegg til valg av konstruksjoner og materialer er det viktig at byggene planlegges godt, at det legges opp til et tilpasset og fornuftig nivå av fleksibilitet, samt at det bygges bestandig og robust slik at materialer ikke må byttes ut og kastes unødvendig ofte. Den siste tiden ser vi at fokus på gjenbruk av materialer og bygg har fått betydelig større fokus, noe som er gledelig.

Materialers CO2-avtrykk er viktig når bærekraft for bygg vurderes. På lengre sikt kan et moment som nødvendige tiltak for å tilpasse bygget til andre bruksområder ved rehabilitering være viktig, og da spesielt hoved-/bærekonstruksjonene. Vanligvis står dekker, betongvegger, -søyler og bjelker for det meste av utslippet, men også innervegger, vinduer og gulv bidrar vesentlig. Miljøavtrykk ivaretas i økende grad ved valg av platetyper og stenderverk i vegger. Flere typer lavutslippsbetong har kommet på markedet, med små endringer lydmessig i forhold til tradisjonelle betongkvaliteter for samme tykkelse og densitet.

Betongtypene med lavest CO2-avtrykk krever lengre herdetid, er mer følsomme for temperatur, og kan være vanskeligere å skaffe ettersom færre entreprenører kan levere dette, noe som igjen kan føre til lengre transporter og høyere kostnader. Bruk av de miljømessig beste betongkvalitetene krever derfor at prosjektene planlegger godt, slik at bestillinger kan gjøres i tide. Med økt etterspørsel vil forhåpentligvis tilgangen også kunne bedres på sikt.

Massivtre benyttes i økende grad, og er et alternativ som ofte kommer godt ut miljømessig. I Norge har vi også god tilgjengelighet på skog. Selv om det etter hvert er ført opp mange bygninger med massivtre, er det et byggesystem der vi har mindre erfaring enn eksempelvis betong eller tradisjonelle bjelkelag, spesielt for boligbygg der det generelt er høyere lydkrav enn kontor- og undervisningsbygg. I mange tilfeller må massivtreelementene kles inn av påforinger, himlinger og overgulv.

Kunnskap og tidlig god dialog med Byggherre og Entreprenør om løsninger er viktig for å finne rett tiltaksnivå og beskrive og detaljere disse godt. Vi må være villige og aktive med å prøve ut nye løsninger, og søke å optimere og effektivisere konstruksjonene der dette er mulig. Det finnes mange gode eksempler på slike bygg som oppfyller de akustiske krav i boliger, kontorer og skoler – men det krever god planlegging og utførelse.

Riktig akustisk kvalitet kan være bærekraftig dersom den bidrar til å forlenge dagens bruk og levetid for et bygg. Gjenbruk av materialer som lydabsorbenter, kontorfronter eller bæresystemer er fullt mulig lydmessig, og det har kommet et visst utvalg på markedet allerede. Om en bygning rives, bygges om eller får endret bruk (bruksendring) kan materialer og elementer gjenbrukes i samme eller andre bygg.

Hvordan kan akustikeren påvirke valgene som skal tas?

Lydisolasjon er et av flere momenter som er avgjørende for valg av konstruksjon, og det er mange alternative oppbygninger som kan brukes for å oppnå en gitt ytelse. I mange prosjekter er dekketype valgt, i mange tilfeller også dekketykkelse. Da angir akustiker nødvendig oppbygning på over- og/eller undersiden av dekke for å ivareta gjeldende lydkrav. I andre prosjekter er akustiker med å påvirke valget av dekketype og -dimensjon. Vanligvis er dette basert på å unngå overgulv og/eller lydhimling som tar høyde, men også for å sikre tilstrekkelig stivhet for å redusere vibrasjoner og strukturbåren lyd.

Oppbygning av lettvegger tar i økende grad miljøhensyn ved valg av plate- og stendertype, samt isolasjonsmateriale. Kompetanse på bærekraftige løsninger og lavutslippsmaterialer er sterkt økende, både blant rådgivere, entreprenører og byggherrer. For akustikere er det viktig å være framoverlente og åpne for nye og mer miljøvennlige løsninger i prosjektene, det være seg ved gjenbruk av materialer i bygg eller valg av konstruksjon og produkter. For å oppnå optimale prosjekter bør akustiker være med som en kompetent sparringspartner fra tidlig fase. Vi må også være lydhøre ovenfor ulike kunder og brukergruppers preferanser, i tillegg til individuelle behov for å treffe riktig tiltaksnivå.

Anders Løvstad, seniorrådgiver Brekke & Strand Akustikk AS

Grønn Byggallianse

Jarle_sv

Ny regionleder for Østlandet fra 1. april

Vi er veldig glade for at Jarle Ellefsen har takket ja til rollen som regionleder for Østlandet, som er en av tre regioner i selskapet.

Jarle Ellefsen har i 14 år jobbet i Brekke & Strand, han er pdd seniorrådgiver innen bygg markedet og avdelingsleder i Oslo. Hans store og svært gode faglige kompetanse, i kombinasjon med kommersiell forståelse og kremmerånd bidrar til at regionen kan få et nytt løft.

Jarle er opptatt av å se fremover, og han liker å strekke seg etter å både lære mer og skape faglig utvikling. Han har tro på at spennende og utfordrende prosjekter, god lønnsomhet og muligheter for tett samarbeid med kunder gjør det gøy å komme på jobb. Jarle er i sitt ess når han får løse oppgaver ved hjelp av kreative ideer og tidligere erfaringer, en kombinasjon vi tror er viktig for å utvikle fremtidens akustikk.

lars og arild

30 år med akustikk i verdensklasse

Fra å drive hvert sitt enkeltmannsforetak på slutten av 80-tallet til å bygge Nordens største rådgivermiljø innen akustikk har Arild Brekke & Lars Strand lykkes med, ikke bare å dyrke frem de beste akustikerne, men å skape en helt unik selskapskultur som tiltrekker seg de flinkeste folka.

Årsresultat – pressemelding

Brekke & Strand Akustikk viser til et resultat for 2020 på 23,5 millioner kroner før bonus og en EBIT-margin på 14,7 prosent. Selskapet er Nordens største uavhengige akustikkmiljø med 113 ansatte og en omsetning på 160 mill kroner.

Interessen for gode lydmiljø i samfunnet har økt betydelig de siste årene, og vi ser en ytterligere økning i fremtiden og et økt behov for kunnskap. Lydmiljøet eller lydkvaliteten er sentral for oss individer, og forskning viser at gode lydmiljø er viktig for helsen og antall leveår. Framtidsscenarier viser at befolkningen flytter til byene, vi vil bo tettere og vil med det påvirkes mer av støy.  Det er vanskelig å slå av ørene, derfor må vi bygge boområder og boliger med  gode lydmiljø, sier konsernsjef Frøydis Espedal. Et godt lydmiljø er en viktig faktor for trivsel på arbeidsplassen, og dette gjelder om en sitter i et kontorlandskap, arbeider i industrien eller er offshore.

Brekke & Strand er etablert i 8 av de største byene i Norge og Sverige. Sinus AS var etablert i Kristiansand og Stavanger, og selskapet ble fusjonert med Brekke & Strand Akustikk i 2018. Siden det har selskapet utvidet med kontor i Stockholm og Malmö. Samarbeid på tvers er viktig for oss og vi har i 2020 målt hvor mye kontorene samarbeider. Over 10 % av omsetningen er arbeid på andre kontorer. Dette er en bevisst strategi for å lære av hverandre, benytte ekspertkunnskap på tvers, ha en fleksibel kapasitet og bli kjent på tvers av avdelinger. Dette vil vi fortsette med for å levere den høye faglige kompetansen selskapet er kjent for.

Jeg er utrolig takknemlig og stolt over innsatsen de ansatte har lagt ned, sier Frøydis Espedal. Kundetilbakemeldingene vi har fått gjennom året er veldig bra, og jeg er opptatt av at vi skal levere høy faglig kvalitet til våre kunder og at vi er en løsningsorientert samarbeidspartner. Jeg er imponert over kapasiteten og leveransen medarbeidere gir selv med hjemmekontor det meste av året. Dette viser hva som bor i folk og hva de klarer å mobilisere.

Vi er fremdeles spente på markedsutviklingen for 2021, men vi har hatt en god start på året. Vi har en spredt prosjektportefølje innenfor markedsområdene bygg, samferdsel, industri og energi. Overvekten av omsetningen er innen byggprosjekter, men med en spredning både innenfor markedsområdene og at vi arbeider tett over landegrenser, gjør at vi er bedre rustet dersom noen av markedene går ned. Men så langt som vi ser fremover i 2021, så viser prognosene at 2021 skal bli et bra år.

Norden_kontorer_kvadret-795x480

Organisasjonsendring i Brekke & Strand

Per 1. april 2020 har Brekke & Strand delt inn selskapet i 3 overordnede regioner; Østlandet, Norge og Sverige. Regionlederne har ansvar for avdelingene i sin region, personal- markeds- og resultatansvar samt en stillingsprosent tilknyttet prosjekteringsoppdrag innen bygg, samferdsel, industri eller energi.
Regionlederne inngår i ledergruppen sammen med økonomisjef, leder for HR, HMS & K og administrerende direktør.

Bli kjent med våre nye regionlederne:

Trond Blesvik

Trond kjenner selskapet godt gjennom 10 år som akustiker og i ulike lederroller i Brekke & Strand. Han er analytisk og har god organisasjons- og forretningsforståelse.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg har alltid interessert meg for lyd, og var i min ungdom blant annet lydtekniker for det lokale ungdomskoret. Planen var egentlig å utdanne meg innen mikroelektronikk, men det viste seg å være ganske vanskelige greier. Så da valgte jeg heller å studere akustikk som jo er mye gøyere!

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg kjenner firmaet godt etter å ha jobbet her i 10 år, og hvor jeg har vært så heldig å ha hatt mange forskjellige roller. (Alt fra tillitsvalgt til bildirektør.) Jeg er opptatt av at firmaet drives rasjonelt og at det skal være gøy å jobbe her.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Oslo-kontoret går – og har alltid gått – veldig bra, både faglig og økonomisk. Dette kommer ikke av seg selv, men gjennom dedikerte og motiverte ansatte, samt et system som legger til rette for både høy lønnsomhet og faglig utvikling. Jeg vil jobbe for fortsatt sterkt fokus på dette, samtidig som vi ivaretar det gode arbeidsmiljøet.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Jeg tror vi må tørre å tape litt i det små for å vinne i det store bildet, også må vi tørre å snakke åpent og ærlig med hverandre. Vi spiller alle på samme lag og ønsker det beste for selskapet!

Sverre Aas

Sverre har i flere år vært avdelingsleder for Stavangerkontoret. Han kjenner selskapet godt, særlig gjennom fusjonen med Sinus i 2018. Sverre har vært med på opp- og nedturer i markedet, senest under oljekrisa i 2014.

Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jeg begynte på elektronikk på NTNU med mål om å holde meg til elektronikken, men fant fort ut at spenningen(!) var større i akustikken. I første omgang var det hørsel og oppfattelse av lyd som interesserte meg mest, og derfor skrev jeg hovedoppgaven min om hørselsskaderisiko. Etter endt utdannelse i 2007 søkte jeg på jobb i Sinus i Stavanger og fikk jobben. Fra og med 2014 har jeg vært avdelingsleder i Stavanger. Nå er jeg mest opptatt med bygningsakustikk i prosjektene jeg jobber med.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jeg har variert fagerfaring og har et sterkt fagfokus. Det tror jeg er viktig å ha med når man skal lede selskapet videre til nye mål. I tillegg har jeg erfaringer fra ledergruppa i Sinus, hvor jeg bl.a. har vært med på opp- og nedturer i markedet.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Vi skal fortsette å være foretrukket rådgiver på akustikk på grunn av at vi er de flinkeste og hyggeligste. Dette skal vi oppnå med å holde fagfanen høyt oppe, og dele kunnskap og erfaringer både internt og eksternt. Vi skal ha det moro på jobben. Trivsel på jobb gir et svært godt utgangspunkt for å få en lønnsom og god drift.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Det viktigste er å dele kunnskap og erfaringer, og å utnytte kompetansen vi har som selskap. Det er selskapets samlede kompetanse som er styrken vår og som gjør at vi er, og skal fortsette å være, Norges beste selskap av akustikere.

Johanna Carpelan

Johanna startet Stockholmskontoret i 2018, hun har mange års ledererfaring fra bl.a. store organisasjoner. Johanna er en strukturert og kreativ leder med et stort ønske om å skape et godt arbeidsmiljø.

​​​​​​​Fortell kort om din akustikk-bakgrunn/ interessen for akustikk-faget:
Jag ville bli arkitekt hela uppväxten men efter två år av att bara formge saker och inte få göra något på ”riktigt” så började jag läsa på Väg och Vatten och när man fick välja Master så lät akustik mycket skojigare än att gå tillbaka till arkitekturen.

Hva kan du bidra med i ledergruppen for selskapet?
Jag brinner för att man kan kombinera en god arbetsmiljö med ett gott resultat, jag har praktiserat det i alla ledarroller jag haft hittills och vill fortsätta göra det här.

Hvilke ambisjoner har du for regionen din og for avdelingene i din region?
Den största ambitionen de närmaste åren är att Brekke & Strand i Sverige skall vinna marknadsandelar och bygga ett större kundregister inom byggsektorn än vi har idag. Vi skall bli den arbetsgivare man vill jobba hos som senior byggakustiker och den konsult man väljer i första hand för en akustisk projektering.

Hva tenker du er det viktigste for å få til en god integrasjon og samarbeid i regionen og på tvers av regionene?
Att vi lär oss varandras olikheter och olika förutsättningar. Förstår vi varandras likheter och olikheter så blir kommunikationen ännu enklare.