Akustisk pionerprosjekt

I Nydalen i Oslo bygges det nå et 75 meter høyt signalbygg, og det er ikke bare høyden som gjør bygget unikt.

Prosjektet, som foreløpig er i oppstartsfasen, bygges av Avantor i samarbeid med Futurebuilt. Det innebærer at bygget skal være et miljøriktig forbildeprosjekt der både byggeprosessen og det ferdige bygget skal være bærekraftig og redusere klimagassutslipp med 50 prosent. Bygget skal huse både næringsarealer, kontorer og leiligheter, og kontordelen skal ikke ha tilført energi til verken ventilasjon, kjøling eller oppvarming.

Naturlig ventilering

– Kontorene vil kun ha naturlig ventilasjon, uten teknisk utstyr for å frakte luft inn eller ut av bygget. Man lufter rett og slett gjennom vinduer og ventiler, sier Tore Moen i Brekke & Strand Akustikk AS, et selskap som har akustikk, støy og vibrasjon som spesialområde.

Ettersom målet er å bruke minst mulig energi er det utviklet oppvarmingssystemer med lavt energiforbruk, og i tillegg legges det opp til at bygningsmassen av betong vil magasinere varme om vinteren og kulde om sommeren.
– Dette er konsekvensen av at vi bruker for mye energi til kontorbygg i Norge. For å være mer miljøbevisste bruker vi bygningskroppen for å redusere energibehovet, sier Moen.

I og med at betongen i himling og vegger skal varme og avkjøle bygget, kan den ikke tildekkes, og vanlige materialer for støyreduksjon kan derfor ikke brukes.
– Nå jobber vi med tredimensjonale absorbenter som bygger i høyden i tillegg til i bredden. De blir garantert både unike, dekorative og funksjonelle.

Utendørs støy

– Vanligvis styres lufting i dag av et ventilasjonsanlegg som også hindrer støy utenfra, men ved naturlig ventilasjon mister man denne støykontrollen, sier Jarle Ellefsen i Brekke & Strand Akustikk AS.

Derfor utformer de nå egne skreddersydde lufteluker til bygget, som har lyddempende egenskaper, samtidig som luft uhindret skal kunne sive inn og ut.
– Det er mange som er skeptiske, men vi opplever at vi er med på å utvikle noe nytt. Man kommer ikke videre i verden hvis man ikke prøver, sier Ellefsen.

Kilde: http://www.fremtidensby.no/

Tags: No tags