Fornebuporten -Bygg B

Bygg B på Fornebuporten er i ferd med å bli tatt i bruk, og vi har vært rådgiver for byggherren.

Vi er blitt engasjert av byggeledelsen v/EH Consult for å kontrollere prosjekteringsunderlaget med tanke på lydforhold og bidra til tverrfaglig fokus på akustiske løsninger. Vi har også bidratt med prosedyre for dokumentasjon av lydforhold og deltatt i kontroll av lydforhold i det ferdige bygget.

”Fornebuporten består av to identiske kontorbygg på til sammen ca. 53.000 kvm. De fronter hverandre rundt et stort granittlagt torg, der to åtte meter brede trappeløp fører ned til et 700 kvm stort atrium. Her er det inngang til næringsarealer, treningssenter, servicesenter, sykkelrom, tekniske rom og parkering. Arealene under bakken utgjør ca. 30.000 kvm.”

[Les mer på bygg.no]

Tags: No tags