Gamborgs Plass

En hjørnetomt på grensen mellom Dælenenga og Rodeløkka har de siste tiårene fungert som parkeringsplass, men er nå erstattet av to nye boligblokker over næringsareal og en p-kjeller.

Store deler av den tidligere industribebyggelsen på nedre del av Rodeløkka er historie. Det meste av den gamle trehusbebyggelsen som vi fremdeles finner på platået i sørøst, er også borte. De siste årene har flere store utbyggere forvandlet eksisterende fabrikklokaler til nye, spennende boligprosjekter. Sist ut er Gamborgs Plass – som utgjør det siste ubebygde hjørnet av et kvartal i strøket der alle gatene har navn etter nordiske byer.

Bilde og artikkel på bygg.no.

Tags: No tags