H.M. Dronningen om Munch VGS

– ”Dere har fått en helt unik skole”, sa Hennes Majestet Dronningen da hun foretok den offisielle åpningen av Edvard Munch videregående skole i Oslo i dag. 17.08.2015. Les mer på kongehuset.no.

Undervisningsbygg er fornøyd og vi i Brekke & Strand er fornøyd. Bestrebelsene førte fram. Foruten Magne Skålevik, har Anders Isebakke, Jarle Ellefsen, Maria Strand og Johan Gisaeus arbeidet med prosjektet. Takk for innsatsen!

Mer info:

http://brekkestrand.no/prosjekt/edvard-munch-vgs/

http://futhark-arkitekter.no/?portfolio_page=edvard-munch-videregaende-skole