Intervju i Sweden Green Building Council

Brekke & Strand Akustik skapar hållbara ljudmiljöer

”Störande grannar, stökiga kontorsmiljöer och trafikbrus. Ljudföroreningar är ett stort miljöproblem som inte får glömmas bort. Brekke & Strand Akustik hjälper därför bygg- och anläggningsentreprenörer att skapa goda ljudmiljöer.

De flesta av oss har nog någon gång lidit av en dålig ljudmiljö; det kan vara ett kontor där kollegornas småprat blir till ett olidligt sorl, en hotellfläkt som bullrar hela natten, ett ihärdigt trafikbrus utanför sovrummet eller ett flerfamiljshus där varje steg som grannen tar, hörs. Genom att skapa goda ljudmiljöer kan vi slippa sådant obehag.”

Les mer her.

Tags: No tags