LHL -nytt sykehus på Gardermoen

Hent har engasjert oss som akustikkrådgiver for LHLs nye sykehus på Gardermoen! Prosjektet er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming, og omfatter en bygningsmasse på 28500 kvm.

”Det skal bygges et ambisiøst lavenergi-sykehus med energimerke A. Innovasjonen ligger i summen av flere tekniske løsninger, som fasadeinndelte ventilasjonsanlegg, høy grad av varmegjenvinning, passivhusløsninger, lavtemperatur-oppvarming via vannbårent anlegg som også benyttes til kjøling. Prosjektet er et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.”

 

Artikkel og bilde på bygg.no.