Liljendal -Trondheim

”I løpet av få år har det skjedd store forandringer i de østlige bydelene i Trondheim. Byggingen av den imponerende Strindheimtunnelen, og kjøpesentret Sirkus Shopping et par år før det igjen, har bidratt til å gi denne delen av byen et løft. Nå følger Trym Bolig etter med sitt Liljendal-prosjekt.

Når alt står ferdig, vil det bestå av seks store blokker med om lag 300 leiligheter og 10.000 kvadratmeter med næringsareal. Jernbaneverket har ansvaret for utviklingen av en del av dette området ved et planlagt overbygg over jernbanen som vil knytte forbindelsen Lade-Strindheim tettere sammen.”

Les mer på bygg.no.

Tags: No tags