Meierikvartalet

Vi er tiltransportert samspillsentreprisen med BundeBygg!

For Meierikvartalet Utvikling AS har Stor-Oslo Eiendom inngått kontrakt med BundeBygg AS om utvikling av prosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm.
Meierikvartalet skal gjennomføres som en samspillsentreprise.
Det totale kontraktspotensialet er på cirka to milliarder kroner og prosjektet Meierikvartalet skal etter en utviklingsperiode bygges i flere byggetrinn i løpet av tidsperioden 2020 til 2024.
– BundeBygg er en samarbeidspartner vi har jobbet med i mange år, og tildelingen av denne kontrakten bekrefter vår tillit og gode relasjon til selskapet, sier Mathis Grimstad, adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom i en melding.

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av entreprenøren og de viktigste prosjekterende. Byggherre og entreprenør samarbeider om prosjektet fra tidlig fase, med mål om å sikre gjennomføring og kostnadsrammene.
– For BundeBygg er dette en milepæl i vår historie. At det er en samspillsentreprise, gjør oss ekstra stolte over å bli valgt som entreprenør for Meierikvartalet. Samspill er nemlig selve grunnsteinen BundeBygg er tuftet på, sier adm.dir. i BundeBygg, Ole Kristian Berg.

Stor-Oslo Eiendom ønsker gjennom denne kontrakten å utnytte bransjens kompetanse ved tidlig involvering i et åpent og tillitsfullt samarbeid, sier prosjektansvarlig hos Stor-Oslo Eiendom Karsten Hjertholm.
BundeBygg ønsker vil gjennom dette prosjektet å videreutvikle samspillsmodellen, mellom entreprenør og byggherre, men også mot underentreprenørmarkedet.
– Vi vil også innføre nye digitale prosesser i utvikling- og byggefasen, for å optimalisere hele byggeprosjektes verdikjede, sier adm.dir. i BundeBygg Ole Kristian Berg.
Prosjektet har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere kvartalet.

Artikkel: bygg.no.
Bilde: Stor-Oslo Eiendom

Tags: No tags