N-bygget, NTNU Gjøvik

Betonmast Innlandet overleverte nylig N-bygget ved NTNU på Gjøvik til Statsbygg. Undervisning-, laboratorie-, verksted-, og kontorbygget på nesten 5000 kvadratmeter er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter, og er en viktig brikke for å håndtere et økende antall studenter i innlandsbyen.

Prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg er godt fornøyd med bygget. Han mener dette har vært et prosjekt hvor det er vanskelig å finne noe som ikke har fungert.

– Etter min mening har dette vært et vellykket prosjekt fra a til å. Betonmast Innlandet har sørget for at prosjektet har blitt en trygg reise, og vi har også hatt et bra byggherreombud i Norconsult. Vi sitter nå igjen med et flott bygg som scorer høyt på satsingsområdene til Statsbygg, blant annet miljø og HMS, sier han.

Prosjektleder André Skjelstad i Betonmast Innlandet er også tydelig fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Han beskriver samarbeidet med Statsbygg som meget givende.

– Statsbygg sitter på veldig mye kompetanse og de setter strenge krav til oss som entreprenør, og det liker vi. Vi føler de strenge kravene fra byggherren har løftet oss på viktige områder som HMS, miljø og energi, sier han.

Bilder og hele artikkelen: bygg.no.

Tags: No tags