Nansenparken barnehage

Den nye barnehagen for inntil 200 barn på Fornebu er bygget med passivhuskrav, har optimaliserte uteområder og en snedig logistikkløsning i underetasjen.

– Den tidligere reguleringen hadde ikke kapasitet nok til den bruken vi nå ser. Resultatet var en full omregulering for å få inn det behovet som denne barne-hagen fyller. Normen i Bærum har  tidligere vært 28 kvadratmeter uteoppholdsareal per barn. Denne har nå 18,8 kvadratmeter. Men politikerne har lagt vekt på at utomhusarealene skal ha en høy kvalitet, der hver kvadratmeter har en funksjon eller et formål. Det har vi fått til her, forteller prosjektansvarlig Ole Grønningsæter i Bærum kommune Eien-dom om barnehagen som har et tilgjengelig uteareal innenfor sitt gjerde på 3.725 kvadratmeter.

Totalentreprenør Georg Andresen & Sønner (GAS) har oppført Nansenparken barnehage i en kontrakt verdt 84 millioner kroner eksklusive avgifter. Med seg har de danske Bjerg Arkitektur og landskapsarkitektene i INBY.

Langt samarbeid

– Som entreprenører har vi et trettitall barnehager bak oss. Vi har et utstrakt samarbeid med både Bjerg og med INBY, og etter fem-seks omsorgs-prosjekter sammen ser vi noen viktige effekter. Vi slipper å gå opp grense-ganger, vi kjenner hverandres roller og kommuniserer veldig bra, understreker daglig leder i GAS, Thomas Innseth.

Prosjektet er i en hesteskoform i to plan, liggende over en kjeller på 1.550 kvadratmeter. Parkering, kjøreareal, sykkel- og barnevognparkering utgjør 1.180 kvadratmeter. Det er kun 30 p-plasser for bil, men til gjengjeld 80 sykkelplasser. Tomta har et kraftig terrengfall mot øst, og kjelleren er et resultat av behovet for å kunne håndtere en eventuell flomsituasjon. Bygget ble derfor hevet cirka én meter, men også fordi et begrenset uteareal gjorde det naturlig å legge p-kjelleren der.
– Vi har en begrenset plass til rådighet. Det er derfor lagt opp til at flest mulig bruker offentlig kommunikasjon, går eller sykler til barnehagen. Kjelleren er ikke ment som et sted der de ansatte kan parkere. Men med rundkjøringen der nede skal den bidra til å avvikle de trafikale utfordringene. God bredde og høyde gjør at man kan kjøre ned, sette av barn, kjøre rundt og opp igjen, forklarer Grønningsæter.
Nedkjøringsrampen til kjelleren er et fellesprosjekt med Akershus fylkes-kommune; den er klargjort for å fungere som en innkjøring til et eventuelt fremtidig skoleanlegg i øst.

Vannlekerom og egen kokk

– Barnehagen har 12 baser med to innganger, de minste i seks baser i det nederste nivået, og de største barna i seks baser i det øverste nivået. Hver etasje har to torg med et enkelt kjøkken, og tre baser er tilknyttet et torg. Hver etasje har et aktivitetsrom, grovmotorisk rom med klatrevegg. I første etasje er det et vannlekerom, forteller prosjektleder Reidar Kleppe i GAS.

Et avansert industrikjøkken med kjøl- og frysemuligheter er på plass i første etasje. En kokk er ansatt, ikke bare for å kunne tilberede varm mat, men også for å kunne gi de små en første innføring i matlagingens verden.
– Den er bygget som et passivhus, og er tilknyttet fjernvarme, både til oppvarming og kjøling. Det ble tatt inn en opsjon på solceller. Nå er det 400 kvadratmeter solcellepaneler på taket som teoretisk kan gi 60 kWh, men normalproduksjonen ligger på cirka 40 kWh, sier Grønningsæter.

En god kompensasjon

Landskapsarkitekt Peer Lehn-Pedersen forteller at kommunen har vært rause med beplanting, kvalitet og utstyr i lekeanlegget. Sammen med de til-liggende nærområdene, som den offentlige Nansenparken noen meter unna, kompenserer det for noen færre kvadratmeter utearealer.
– Ved at bil- og sykkelparkering er lagt under bygget, og taket over administrasjonsfløyen i sør benyttes som uteområde, er utnyttelsen optimalisert. Det er også investert i noe dyrere gummidekker, som også har gode permeable egenskaper. De er kostnadsoptimale over tid, gitt at de får riktig vedlikehold underveis, påpeker Lehn-Pedersen.

Temaområder

– Vi har brutt opp lekearealet på tomta, slik at vi har fire lekeområder, og flere temaområder. Høydeforskjellen i terrenget er brukt for å legge til rette for opphold og aktiviteter. Fra ute-området på taket er det en vertikal overgang med sklie, en bakke der man kan skli eller ake på vinterstid. Det er planlagt for å kunne ivareta en mellomstor til stor barnehage i uteområdene, avslutter Lehn-Pedersen.

Prosjektleder Kleppe forteller at byggingen som ble igangsatt i april 2017, og overlevert 23. april i år, ga utfordringer nå det gjaldt logistikk og atkomst.
– Vi er jo under 20 meter fra nærmeste nabobygg. Men vi har hatt en god nabodialog med samtlige, og har også hatt fire møter med befaringer. Opp mot slik det så ut her før vi begynte, som nærmest var et krater i terrenget, mener jeg en barnehage vil være med på å øke verdien av boligene, sier Kleppe.
– Entreprenørene har hatt en veldig bra prosess når det gjelder naboene. Et av flere suksesskriterier for at vi har kommet i mål er en god kontakt med de to styrene vi har rundt oss. Nansenparken barnehage vil være en vitalisering av området, istemmer Grønningsæter.

Artikkel og bilde er hentet fra bygg.no.

Tags: No tags