NGI bistår Hjellnes på Vikingtidsmuseet

NGI har fått i oppdrag fra Hjellnes Consult å bistå med prosjekteringen av det nye Vikingtidsmuseet.

Mange av de enestående skattene fra Osebergfunnet er så skjøre at eksperter må undersøke hva de tåler av vibrasjoner. Når det skal bygges et nytt, moderne museum inntil det nåværende vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo, er det derfor svært viktig at alt går stille for seg. I første omgang skal NGI se på løsninger for utgraving av byggegrop og fundamentering av nytt museum. Det nye museet skal reises som et tilbygg til det nåværende Vikingskipshuset, og det skal bygges uten at vikingskipene og gjenstandene blir flyttet.

– Hensynet til vikingskipenes og gjenstandenes sårbarhet kommer til å danne utgangspunkt for alt vi skal gjøre, forteller prosjektleder og geotekniker Jenny Langford, NGI i en pressemelding.

Statsbygg er i gang med et skisseprosjekt, basert på forslaget ”Naust” fra danske AART Architects, som vant arkitektkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum i april 2016. Skisseprosjektet skal være sluttført 1. februar 2017. En av de viktigste oppgavene for NGI blir å vurdere hvilke metoder som kan brukes for å grave ut og sikre byggegropen uten at det går ut over vikingskipene og de uerstattelige gjenstandene fra gravfunnene. På tilsvarende måte skal NGI vurdere metoder for fundamentering på peler.

Statsbygg har nedsatt to prosjekteringsgrupper som jobber parallelt:
– Den ene gruppen prosjekterer det nye museumsbygget og ledes av Hjellnes Consult.
– Den andre gruppen arbeider med sikringsprosjektet og ledes av Brekke & Strand Akustikk. Denne gruppen skal bl.a. se på grenseverdier for vibrasjoner med tanke på gjenstander og vikingskip.

NGI er ansvarlig for geoteknikk og ingeniørgeologi i prosjekteringsgruppen og skal bistå sikringsgruppen med vurderinger av vibrasjonsoverføring i grunnen.

Artikkel og bilder fra bygg.no.

Tags: No tags