Ny avdelingsleder i Trondheim

Anders Fiskvik er ny avdelingsleder i Brekke & Strand Akustikk, Trondheim

Anders Fiskvik startet i Brekke & Strand Akustikk i Trondheim 1. september som avdelingsleder.

Stillingen vil få særskilt ansvar for utvikling av Brekke & Strand sine tjenester i Trøndelagsregionen samt nordover i landet. Stillingen vil rapportere til Administrerende dir. Ingjerd Aaraas. Brekke & Strand har 6 akustikere i Trondheim og vil med dette være med å skjerpe kompetanse og konkurranse i regionen.

«Pr i dag er vi i Trondheim sterke på planlegging og kontroll av lydforhold i bygninger og på støyutredninger i plan- og byggesak, vi ønsker å ta større markedsandeler også innen industri og samferdsel i vår region» sier Fiskvik. Han legger også til at Brekke & Strand ønsker å satse nordover: «Vi vil bli en god samarbeidspartner for arkitekter, entreprenører og byggherrer i våre nordligste fylker.»

 

Tags: No tags