Nye skoleprosjekter

Vestre Toten Ungdomsskole

I Vestre Toten kommune er to utdaterte ungdomsskoler erstattet med en splitter ny storskole.
Veidekke startet byggingen av Vestre Toten ungdomsskole høsten 2017, og skolen ble tatt i bruk til skolestart i august. Totalentreprenøren la siste hånd på uteområdet rett før den offisielle åpningen av skolen i midten av oktober.

Totalentreprisekontrakten i prosjektet hadde en verdi på cirka 180 millioner kroner. Skolebygget har et areal på knappe 10.000 kvadratmeter. Vestre Toten ungdomsskole er bygget for sju paralleller per trinn og er dimensjonert for 630 elever og i overkant av 100 ansatte. 21 klasserom, black-box scene, bibliotek, store fellesarealer, tre auditorier og spesialrom for blant annet musikk og realfag, er noe av det skolen inneholder.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Løren skole

Med blant annet 12 klasserom, flere spesialrom og ny gymsal, åpnet det nye bygget til Løren skole dørene for i alt 380 elever til skolestart i år.
Det nye skolebygget er et supplement til eksisterende Lørenskole, og huser elever fra 5. til 7.trinn samt en plussavdeling for elever med autisme.

Skolebygget har et areal på i alt 5.622 kvadratmeter.
Nye Løren skole er et av de første prosjektene som har fulgt Oslo kommunes nye seriøsitetsbestemmelser i Oslo-modellen. Hele prosjektet har derfor hatt høy fokus på BIM, både for bygningsprosjektering og for rigg- og HMS-arbeider.

Brekke & Strand har vært rådgivende ingeniør innen akustikk. Les mer og se bilder på bygg.no.

Tags: No tags