Oasen Storsenter

Kruse Smith Entreprenør har utvidet Oasen Storsenter på Norheim i Karmøy kommune med 10.000 kvadratmeter.

Den nye delen av kjøpesenteret har to etasjer over bakkenivå og en parkeringskjeller. I første etasje er det en stor Meny matvarebutikk, apotek og et spisested. I andre etasje skal sportsutstyrskjeden XXL inn, mens underetasjen rommer parkering.

Oasen Storsenter er eid av Olav Thon Eiendom. Hille Melbye Arkitekter har tegnet utvidelsen og Kruse Smith Entreprenør har utført byggearbeidet i en totalentreprise.

Rivning startet i mars 2017, og i mai samme år startet byggingen. 11. oktober i år ble første etasje og underetasjen i den nye delen tatt i bruk.

Prosjektleder Tore Jacobsen i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggingen har gått greit, uten spesielle utfordringer. Byggeleder Svein Aase sier at det ble praktisert BIM under byggearbeidet.

Sivilarkitekt Berit J. Markeseth i Hille Melbye Arkitekter sier at den nye fløyen har en enkel form som følger tomtegrensens linje mot vest.

– Det dannes en rombeformet plan som gir et spisst hjørne mot sørvest. Tegl, type Iluzo Grijs fra Wienerberger, er hovedmaterialet. Det gjør at tilbyggets materialbruk knyttes sammen med eksisterende senters tegl- og betongfasader. Det nye bygningsvolumet åpnes med store glassvegger i noen felt slik at man får kommunikasjon mellom inne og ute. Spesielt blir det spisse hjørnet forsterket av en sikk-sakk formet glassvegg. Inngangspartiene i nord og sør er skåret inn i murbygget med skrå glassfelt og inngangsdører. De skrå glassfeltene har solskjerming av perforerte metallplater i et bladmønster, levert av Alutile. Bladmønsteret finner man også andre steder i den eksisterende senterdelen, sier Markeseth.

Markeseth sier at vareinntaket også er formet som en nisje i hovedvolumet. Kledningen i alle nisjene har en fargebruk som relaterer til eksisterende senters teglfarge. Den samme rødlige fargen er også benyttet for å angi hovedferdselsårer inne i bygget slik som heissjakter og rom rundt rullebånd.

– Tilbygget med den nye vareleveringen vil rydde opp i en meget kaotisk trafikksituasjon ved at varelevering skilles fra person-trafikken og ledes på vestsiden av tilbygget. Parkeringsplassene vil opparbeides med ryddig mønster, tydelige gang-linjer og flere HC/familieplasser. Det er trinnfri adkomst til tilbygget via begge innganger. I sør kan man kjøre ned til parkeringskjeller og derfra er det adkomst med heis eller rullebånd opp i senteret.

Prefabrikkert

Oasen Storsenter ligger på Norheim i Karmøy kommune, rett nordøst for fastlandssiden av Karmsundbrua. Jacobsen sier at tomten har fjellgrunn og at det er sprengt ut 16.000 kubikkmeter faste masser.

Aase sier at utvidelsen ligger i et rombeformet tilbygg.

– Bærende konstruksjon består av prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker, samt noen plasstøpte dragere og en stor drager av stål i en skråvegg i andre etasje, forteller Aase.

Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene har teglforblending mot nord, vest og sør. På nord- og sørsiden er det også store glassfelt. Over innganger er det Alutile. Det er også brukt noen fasadeplater. Det er flis på gulvet og en plassbygd spilehimling i fellesareal.

Ingen fraværsskader

Det er i snitt 300 millimeter isolasjon i taket og 200-250 millimeter i yttervegger. Alle vinduer og glassfasader er i aluminiumskarmer. Sammen med tegl og fasadeplater gir dette lang levetid og enkelt vedlikehold. Bygget har universell tilgjengelighet.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10.

Da aktiviteten var på topp var cirka 150 personer med, og Oasen Storsenter er utvidet uten fraværsskader.

Tekst og bilder: bygg.no.

Tags: No tags