Øvre Sund Studentboliger

”Massivtre og god planløsning preger de nye studentboligene på Øvre Sund i Drammen.”

Nylig overleverte Veidekke all bygningsmasse til byggherren Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, rett før elevene begynte å flytte inn den 11. august.
Prosjektet består av to bygg, hvert av dem på fire etasjer. Til sammen er det 192 hybler og 195 sengeplasser.
Studentboligene er bygget i massivtre, herunder heissjakt og trapperom, mens kjellerne er av betong.

Bilder og artikkel på: bygg.no.

 

Tags: No tags