Parkodden

Consto har satt opp det særegne og flotte leilighets-komplekset Parkodden midt i Strømmen sentrum.

Nylig ble samtlige leiligheter overlevert, og i flere av boligene har folk allerede flyttet inn. Det som gjenstår i prosjektet, er ferdigstillelse av næringslokalene.
– Disse blir klare i månedsskiftet oktober/november. Det er snakk om to næringslokaler – et på cirka 900 kvadratmeter, og et på cirka 300 kvadratmeter, sier prosjektleder Arild Børge Eide i Consto til Byggeindustrien.
Han fremhever at Parkodden har vært et samspillsprosjekt mellom entreprenør og byggherren Thongård AS.
– Vi har hele veien hatt en åpen kommunikasjon med henhold til løsninger og eventuelle besparelser, sier Eide.

Det var i april i 2016 at Consto startet med byggingen av det spesielle boligkomplekset på den gamle jernbanetomta i Strømmen – rett ved Strømmen Storsenter. Ifølge Eide har byggearbeidet gått som planlagt, men han påpeker at den lange og harde vinteren i år har vært en utfordring i forbindelse med ferdigstillelsen av utearealene.
– I tillegg kom våren seint, noe som gjorde at vi ble noe forsinket med arbeidet på uteområdene, sier prosjektlederen.

Parkodden består av syv frittstående bygningskropper som er pælet til fjell med en snittdybde på rundt seks meter. Deler av tomta er spuntet med skråstag.
– Prosjektet har en struktur der ingen av blokkene er like, og alle råbyggene er plasstøpte med plattendekker. Vi har hatt et solid arbeidsteam, men det har vært veldig hektisk i byggeperioden. På det mest hektiske har det vært registrert så mange som 1200 håndverkere på bygget, og rundt 150-200 mann har vært med i byggearbeidet til enhver tid, sier Eide.

Artikkel og bilder: bygg.no

Tags: No tags