Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med et skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Det 66 000 kvadratmeter store nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, mellom Blindern og Rikshospitalet. Det planlagte bygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter.

Bidraget Vev var en klar vinner. Konkurranseutkastet viser en løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte og med høy arkitektonisk kvalitet. Juryen konkluderer med at Vev skiller seg ut på grunn av den dyktige helhetlige utformingen av bygningsmassen, både arkitektonisk og med en bygningsstruktur tilrettelagt for fleksibel organisering av forskning og studier. Bygningens forhold til terreng og grøntområder var avgjort konkurransens beste, i følge juryen.

Artikkel på bygg.no