Livsvitenskapsbygget

Statsbygg har signert kontrakter for over 1,8 milliarder kroner til det som skal bli Norges største universitetsbygg, det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo.

– Livsvitenskapsbygget blir den største satsingen ved Universitetet i Oslo noensinne. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Med disse kontraktene på plass kan vi snart ta fatt på byggingen, sier Statsbyggs byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg.
Det nye Livsvitenskapsbygget – bygget som blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg – er Statsbyggs største byggeprosjekt, og har en samlet kostnadsramme på om lag sju milliarder kroner inkludert vitenskapelig utstyr. Bygget skal stå ferdig på øvre del av Blindern i 2024.

Bygget skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fag som kjemi, farmasi og andre livsvitenskaper. Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
Beliggenheten i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger ifølge Statsbygg til rette for et strategisk samarbeid med Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og næringslivet i Oslo.
Statsbygg har inngått kontrakt med OneCo om elkraft, IKT og svakstrøm på til sammen 600 millioner kroner, som er en av de største kontraktene som noen gang er inngått i Norge innen dette fagområdet. Rørarbeider, med en verdi på om lag 300 millioner kroner, tildeles til AF Energi- og miljøteknikk. GK Inneklima fikk kontrakten om ventilasjon for om lag 210 millioner.

HENT AS er tildelt den største kontrakten på om lag 710 millioner kroner. Denne gjelder innredning av bygget, og omfatter vegger, himlinger, dører, trapper, laboratorieinnredning, kjøkkeninnredninger og skranker. Denne kontrakten kommer i tillegg til milliardkontrakten selskapet har for grunnarbeider, råbygg, tak og fasade.

Brekke & Strand er rådgivende ingeniør innen akustikk, støy og vibrasjoner.

Artikkel og bilde: bygg.no.

Tags: No tags