Skien videregående skole

Skanska Norge har signert kontrakt med Telemark fylkeskommune om bygging av nye Skien videregående skole. Kontrakten har en verdi på 461 millioner kroner før merverdiavgift, og bygging starter allerede til høsten i år. Skolen vil, ifølge meldingen, stå klar høsten 2018.

I juni 2015 ble Skanska valgt som fylkeskommunens samarbeidspartner til å utvikle den nye videregående skolen. Det opprinnelige forslaget ble avvist på fylkestinget 8. juni 2016. Fylkestinget bestemte samtidig at dersom Skanska på kort tid klarte å levere et revidert tilbud innenfor den kostnadsrammen som fylkestinget hadde satt, kunne fylkestinget enten gå for det reviderte tilbudet eller sende byggingen av skolen ut på nytt anbud, heter det i pressemeldingen.
Telemark fylkeskommunes nettsider heter det at skolen skal bygges for 1.050 elever, og at de økonomiske rammene ligger på 618 millioner kroner (i 2013-kroner).

Artikkel og bilde: bygg.no.

Tags: No tags