Vi er her for dere!

Corona til tross, vi jobber tilnærmet så vanlig som mulig!

Vi har implementert følgende tiltak i selskapet;

  • Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å jobbe hjemmefra og legger tilrette for det
  • Vi oppfordrer til å unngå i så stor grad som mulig bruk av offentlig kommunikasjon
  • Vi oppfordrer til å begrense reisevirksomhet mest mulig, internt og eksternt
  • Vi oppfordrer til å avholde så mye som mulig av møter på Skype/ Teams, både interne og eksterne
  • Målinger/ befaringer avholdes som planlagt, men målinger/ befaringer hjemme hos privatpersoner avklarer vi nærmere; egne retningslinjer etableres
  • Vi oppfordrer alle til å begrense deltagelse i store sammenkomster, både i jobb og privat
  • Vi har kontorinterne hygienetiltak som følger retningslinjene om håndvask, bruk av antibac, det å holde avstand til hverandre og å unngå håndhilsing
  • Nærmeste leder skal informeres om eventuell sykdom og reiseplaner

Vi er tilgjengelig for oppdrag som vanlig.
Er du usikker på hvem du skal ta kontakt med, ring sentralbordet (Oslo/ Trondheim/ Bergen: 24 12 64 40, Kristiansand: 38 12 07 70, Stavanger: 51 50 12 50) eller send oss en e-post til info@brekkestrand.no, så tar vi kontakt med deg omgående.

Tags: No tags