Vi forplikter oss overfor studentene

Våre rådgivere har en lang tradisjon for å veilede masterstudenter i deres prosjekt- eller masteroppgaver. Nå vil vi styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene ytterligere:

– I disse dager lanserer vi et program som skal gi studentene de beste forutsetninger for å levere en fremragende oppgave. Motivasjonen for satsningen er en sterk tro på at samarbeid av denne typen er med på å drive utviklingen av akustikkfaget videre, heter det i en melding fra selskapet.

Seniorrådgiverne Magne Skålevik og Sigmund Olafsen har vært veiledere for en rekke studenter. De synes det er spennende å få være med på å forme fremtidens rådgivere. Kombinasjonen av teoretisk fordypning på universitetet og praktiske problemstillinger i en masteroppgave gir svært verdifull kompetanse.

– Tre av mine masterstudenter har blitt hos oss i Brekke & Strand mens de øvrige har bidratt til å styrke faget hos våre konkurrenter og myndighetene, sier Sigmund Olafsen som til sammen har veiledet sju studenter og som stadig har nye tema på skrivebordet.

Magne Skålevik setter av tid til å være veileder for å få svar på ubesvarte spørsmål.

– Ofte dukker det opp nye og interessante problemstillinger som man som rådgiver i en hektisk hverdag ikke har mulighet til å ta seg tid til å utforske. Dette kan bli mat for kunnskapssultne studenter. Gjentatte ganger har det vist seg at studentene ved hjelp av god veiledning og ikke minst egen innsatsvilje, iver og nysgjerrighet har kommet frem til oppsiktsvekkende resultater og spennende ny kunnskap. Funnene har ofte også praktisk nytteverdi og har raskt blitt en del av den daglige rådgivningen i firmaet, heter det i meldingen.

Brekke & Strand Akustikk bidrar jevnlig med å utforme oppgaver og har per i dag samarbeid med NTNU, Chalmers, NMBU og DTU. For å formalisere samarbeidet med studentene ytterligere har selskapet nå utviklet et eget program der hensikten er å integrere studentene i enda større grad.

– Studentene skal føle seg ivaretatt og velkommen. Det legges vekt på at studentene skal introduseres til firmaet og få en fast arbeidsplass sammen med de øvrige rådgiverne, som oppfordres til å bidra dersom studentene skulle ha behov for dette. Firmaets omfattende instrumentpark, samt andre ressurser, stilles til rådighet. Studentene oppfordres til å presentere resultatene sine for firmaet når oppgaven er sluttført, påpeker de.

Programmet retter seg også mot veilederne og gir innspill til hvordan denne rollen kan utføres.

 

 

Tags: No tags