Å høre støyen før veien er bygd

Støy i bo- og nærmiljø er aktuell tematikk når nye veiprosjekter skal utvikles. Gjennom å gi muligheten til å høre støyen før veien er bygd, sikrer akustikkfirmaet Brekke og Strand Akustikk det beste utgangspunktet for å få på plass de gode beslutningene og tar hånd om usikkerhet rundt fremtidig støysituasjon.

Det største lokale miljøproblemet knyttet til transport i dag, er støy og utslipp fra samferdsel.
Det er satt et nasjonalt mål om at støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999,
samt at tallet på personer utsatt for støy over 38 dB innendørs skal reduseres med 30 % i forhold til 2005.
Dette er viktige premisser for ambisjonsnivået i nye veiprosjekter. Den nye infrastrukturen kommer derfor ikledt en rekke støytiltak.
I hovedsak ønsker man å dempe støyen så mye som mulig langs veien
ved hjelp av skjermer og voller, men også lokale skjermer på uteplass tas i bruk.
– I mange tilfeller kan en ny vei dermed føre til redusert støynivå, samt en opprustning av boligen for
tilfredsstillelse av nye krav til innendørs støynivå. Andre parametre er reduksjon av trafikk og spesielt
tungtrafikk gjennom boligområder, hastighetsreduksjoner og miljøgateprosjekter, sier Maria Kristin Strand,
leder for kompetanse og utvikling i selskapet.

Les hele artikkelen på samfunnsutvikling.com eller i dagens bilag til Finansavisen.
Tags: No tags
Shopping Basket