Vollebekk Skole

Denne høsten åpner Vollebekk skole for Oslo-elevene. Byggherre Undervisningsbygg har prøvd ut en ny kontraktsform, og både entreprenør og byggherre gir opplegget toppkarakter.

WK Entreprenør AS vant prosjektkonkurransen hvor de konkurrerte med fire andre prekvalifiserte team med løsningsforslag og pris.

Med seg på laget hadde de arkitekt L2 arkitekter, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, Boro Bygg på bygningsteknikk og brann, Ingenia på VVS, Moe Rådgivende Ing på elektroteknikk, Brekke og Strand på akustikk og Tekka på prosjekteringsledelse.

Den nye skolen er bygget som passivhus, og er litt over 10.000 kvadratmeter med undervisningslokaler, to gymsaler, diverse spesial- og aktivitetsrom og en egen avdeling spesialtilpasset elever med særskilte behov. Her er det blant annet omfattende tiltak for rullestolbrukere og rom spesialdesignet for undervisning av barn med konsentrasjonsvansker.

Skolen er dimensjonert for 780 elever, pluss 24 med spesielle behov, fra første til tiende klasse.

Skolebygget er pelet til fjell gjennom fast leire og stabil morene. Det er tradisjonelt utformet med plasstøpt kjeller, bæresystem av stål og med hulldekker i etasjeskillene. Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden. I første etasje er fasaden kledd i teglstein, og i øvrige etasjer har skolen fasader i Cembrit-plater, primært i grønt, men med innslag av oransje og blått for å ta igjen fargekodene for barne- og ungdomsskolelokalene inne i skolen. For å oppnå den høye sollysgraden er det også store mengder glass i fasaden.

Det er også gjort en enorm utomhusjobb på prosjektet, med skoleplan og parkanlegg for nærområdet utstyrt med en rekke sport- og lekefasiliteter. På den omtrent 16.430 kvadratmeter store tomten har det blitt utviklet omfattende overvannsløsninger slik at så godt som alt regnvann som faller over skolens område fordrøyes og håndteres på tomten.

Bilder og artikkel på bygg.no.

Tags: No tags