Brekke & Strand går under vann

En entreprenør skal slå ned stålpeler for en ny kai i  Årdalsfjorden.

De er pålagt av statsforvalteren å sjekke støynivået under vann.

Det er satt en støygrense på 148 dB i 250 m avstand for å unngå å forstyrre norsk vårgytende kysttorsk. Restriksjonen gjelder fra 1. februar.

Brekke & Strand er engasjert til å utføre målingene. I forrige uke testet Øistein og Tønnes Brekke & Strand sin nyinnkjøpte hydrofon.
Der ble det gjort målinger av lyd under vann fra ulike kilder om bord, som motor truster og varme-apparat. 
Jobben med å måle i Årdalsfjorden skal etter planen gjøres denne uken.

Tags: No tags