Dempe lyd i avløp

Sanitær- og rørprodusenten Geberit inviterer til fagseminar om lydproblematikk i leilighetsbygg og andre bygg. Også brannsikring blir et tema på seminaret, som finner sted 12. april.

– Å redusere støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner sammen med optimal brannbeskyttelse vil bli grundig belyst, opplyser seniorkonsulent Arvid Aalen i Geberit.

Til dette har arrangøren fått med seg Knut Haugen fra Brekke & Strand Akustikk og Johnny Skeide fra Glava, som vil dele sine erfaringer om grenseverdier, TEK-krav, bygg og utførelse.

– Lyddemping, planlegging, installasjoner og praktisk utførelse er avgjørende. Spesielt støy fra avløpsrør kan være krevende for å få lydnivåene tilstrekkelig lave, sier Aalen.

På programmet står blant annet lyd og akustikk, erfaringer, grenseverdier, krav, hvorfor ikke NS-EN 14366, avløp og lyd i praksis, brannsikring, løsninger og krav. Det er også satt av tid til debatt og diskusjon.

Fagseminaret holdes hos Geberit på hovedkontoret i Lørenskog.

http://www.bygg.no/article/1269022

Tags: No tags