Less is more? -halvdagsseminar

Less is more?

Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg onsdag 30. mars.

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner. Det investeres i tunge og dels overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare å installere og ofte krevende å drifte. Naturligvis er et motsvar. I dette forsknings- og utviklingsprosjektet utvikles nye konsepter for passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø.

På seminaret vil vi blant annet presentere Gullhaug Torg 2A, et kombinasjonsbygg på 16 etasjer i regi av Avantor, tegnet av Snøhetta, pilotbygg i Naturligvis og forbildeprosjekt i FutureBuilt. Kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likevel skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Ren magi? Kom på seminaret og hør!

Program
09.00 Velkommen
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse og Stein Stoknes, FutureBuilt (møteleder)

09.10 Passiv klimatisering av bygg – åpen innovasjon i praksis
Rune Stene og Tor Helge Dokka, Skanska

09.25 Fordi det lønner seg
Terje Løvold, Avantor

09.35 Gullhaug torg – nullenergi med naturlig ventlilasjon
Tine Hegli, Snøhetta

09.55 Inneklima og styring av naturlig/hybrid ventilasjon
Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk; Arnkell Petersen, Erichsen&Horgen; Vidar Henning Hansen, WindowMaster-BSI

10.35 Akustikk, arkitektur og termisk masse
Niels Lassen, Skanska Teknikk; Jarle Ellefsen, Brekke&Strand Akustikk; Kristian Edwards, Snøhetta

11.10 Pause med enkel servering

11.25 Ny veileder fra Grønn Byggallianse – avanserte versus enkle tekniske systemer
Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Universitetet i Århus

11.50 Naturlig/hybrid eller mekanisk ventilasjon – ja takk, begge deler?
Per Heiselberg, professor Aalborg Universitet

12.15 Low-tech ventilasjon – en gambling med barns helse og utdanning?
Sturla Ingebrigtsen, GK

12.30 Hiv ut VVSn?
Samtale mellom innlederne Per Heiselberg, Sturla Ingebrigtsen, Terje Løvold, Arne Førland Larsen og Tor Helge Dokka. Moderator Stein Stoknes.

13.00 Takk for i dag!

Praktisk informasjon
Tid: 30. mars 2016 kl. 09.00-13.00
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Gratis, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsskjema nederst på siden.
Seminaret er et samarbeid mellom Naturligvis-prosjektet og Grønn Byggallianse.

Fakta om Naturligvispassiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg
Naturligvis er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd og med følgende partnere: Snøhetta, SINTEF Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, WindowMaster og Erichsen&Horgen.

http://www.futurebuilt.no/Less-is-more

Tags: No tags