For våre kunders trygghet…

Brekke & Strand Akustik AB er en av få akustikk-konsulenter i markedet som har et akkreditert laboratorium i henhold til ISO 17025. Vi er akkreditert av SWEDAC for bestemmelse av lydeffektnivå og lydenerginivåer for støykilder.
Akkrediteringen innebærer at våre målemetoder og kvalitetssystemer kontrolleres årlig av SWEDAC, styret for akkreditering og teknisk kontroll.
Vårt akkrediteringsnummer er 10203.

Utover akkrediteringen har vi også et tredjeparts sertifisert styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Vårt sertifiseringsnummer er SE003690-1, SE003691-1 og SE003692-1. Alle styringssystemer sertifiseres årlig av Bureau Veritas Certification Sverige AB.

Akkrediteringsregisteret

Tags: No tags