Urbygningen (NMBU, Ås)

”Restaureringen av den 115 år gamle Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås er avsluttet.

Urbygningen ble tegnet av arkitekt Ole Sverre og reist i årene 1898 til 1900, og innviet året etter. Urbygningen var allikevel ikke det første bygget på den tidligere Norges landbrugshøiskole på Ås, men i de øvrige bygningene er det bevart mindre som kan fortelle ettertiden noe om skolens utdanningsfunksjon.

Statsbygg og NMBU har helt fra 2004 jobbet med utredning og prosjektering av rehabiliteringen. I 2013 ble prosjektet gitt bevilgning for å starte byggearbeidene. Statsbygg engasjerte da en ny prosjekteringsgruppe med 4B som arkitekt, som reviderte tidligere utarbeidet forprosjektmateriale. For Byggeledelse ble ÅF Advansia engasjert i 2013.

I 2013 og 2014 ble det gjennomført en omfattende forberedende entreprise med KF entreprenør som blant annet omfattet infrastruktur i grunnen, drenering og innvendig riving og avdekning.

Den øvrige rehabiliteringen er gjennomført i en generalentreprise, med Skanska som generalentreprenør. For særskilte restaureringsarbeider for maler og snekker, ble MHA kontrahert separat av Statsbygg og tiltransportert generalentreprenør før oppstart.

Kontraktsum for generalentreprisen inkludert tiltransport ved oppstart høsten var 2014 205 millioner kroner inkl. avgifter.”

Tekst og bilde: bygg.no

Tags: No tags