Frogner skole og kultursenter

På Frogner i Sørum kommune er første byggetrinn av et storstilt skole- og flerbruksanlegg ferdigstilt – et halvt år før tiden.
Elever og lærere kunne ta i bruk de nye skolebygningene allerede i mars 2016, mens den offisielle åpningen fant sted på årets skolestart 18. august. Første byggetrinn består av tre skolebygg som er bundet sammen med en kulvert, rehabilitering av den eksisterende barneskolen samt utomhusanlegg. Prosjektet er gjennomført i en samspillsentreprise mellom Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Betonmast Romerike, som har vært totalentreprenør. L2 Arkitekter har tegnet byggene.
L2 Arkiktekter har tegnet første byggetrinn. For å redusere skalaen er prosjektet delt opp i flere mindre volumer. Skolebyggene og kulturhuset er samlet rundt et sentralt torg, som henvender seg mot Frogner sentrum.
– Vi har lagt spesielt vekt på gode dagslysforhold i alle undervisningsarealer og arbeidsplasser for lærere ved å velge store vindusflater. Stor himlingshøyde i alle undervisningsrom er også valgt for optimale forhold med tanke på lys og luft, sier sivilarkitekt Jon Flatebø i L2.
Det er lagt stor vekt på universell utforming, og det er trinnfri atkomst mellom alle bygg. Utendørs er det universelt utformede gangveier, og det skal bygges en bro over dalen mellom svømmehallen og bygg B. På den måten får man direkte adkomst fra parkeringsplassen og inn i skolebygget. Innomhus er det brukt energi og krefter på å få luminanskontraster (gråtonekonstrast) på overganger i materialer og trapper. Kulverten som knytter sammen de tre skolebyggene gjør at man kan komme seg gjennom alle bygg uten å måtte gå ut.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Tags: No tags