Raufoss skole

Elever og lærere på Raufoss i Vestre Toten kommune har flyttet inn i en flunkende ny barneskole.

Elever og lærere kan nå boltre seg i et nybygg på cirka 5500 kvadratmeter. Prosjektet har et budsjett på 175 millioner kroner eks. mva, noe som inkluderer både tomt, inventar, tilknytningsanlegg og ikke minst uteområde.

Raufoss skole er dimensjoner for nesten 400 elever. I tillegg er det SFO-arealer for 100 barn. I dag har skolen 270 elever. Rektor Geir Westby Larson kan fortelle at det er en flerkulturell skole der 70 av elevene kommer fra 22 ulike nasjoner.
– Visjonen vår med dette prosjektet er å skape en fellesskole for alle, sier rektoren.
De ansatte ved skolen med Larson i spissen har vært en engasjert part i planleggingen av prosjektet. Ifølge Larson hadde de ingen ønsker om å bygge en baseskole med åpne løsninger. De har derimot prioritert å bruke mye areal på store lyse klasserom.
– Vi føler vi har fått gjennomslag for veldig mange av våre ønsker og vi er kjempefornøyd med resultatet, sier han.

Artikkel og bilder på bygg.no.

Tags: No tags